บินไทยแจงแผนปรับฝูงบิน-ลดกำลังคน ยังอยู่ในขั้นตอนเพื่อเสนอผู้ทำแผน

119


การบินไทยแจงแผนปรับฝูงบิน ลดกำลังคน เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ และยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอัตรากำลังคน เพื่อนำเสนอผู้ทำแผนต่อไป

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปรับลดกำลังคน และการจัดหาฝูงบินของบริษัทฯ นั้น ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร การบินไทย ขอชี้แจงว่า แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการปรับปรุงฝูงบินเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการปรับลดกำลังคนยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอัตรากำลังคน เพื่อนำเสนอผู้ทำแผนต่อไป

ส่วนแผนการปรับปรุงฝูงบิน และเส้นทางบินตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ นั้น บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต โดยคำนึงถึงสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินโลก และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ และปริมาณการเดินทางที่ยังลดลงทั่วโลก บริษัทฯ จึงยังไม่มีการปรับขยายฝูงบินแต่อย่างใด