เปิดตัวเลขมนุษย์เงินเดือนปีวัวทองค่าจ้างเดือนไอทีพุ่ง4หมื่นบาท

72

“จ๊อบส์ ดีบี”เปิดรายได้มนุษย์เงินเดือนปีนี้ พบ 3 งานฐานเงินเดือนสูงสุดได้แก่งานไอที โดยผลตอบแทนสูงสุดสำหรับพนักงาน ระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) พุ่งแตะ 4 หมื่น ตามมาด้วย งานบริการเฉพาะทาง เช่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น ขณะที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Top Level) งานด้านบริการเฉพาะทาง ทำเงินเดือนสูงสุดเดือนละ 1.6 แสนบาท

นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด แพลตฟอร์มหางานครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่า จ๊อบส์ ดีบี ได้จัดทำรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564 (Salary Report 2021) ใน 4 ระดับงาน ประกอบด้วย ระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) ระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level) ระดับผู้จัดการ (Manager Level) ระดับผู้บริหาร (Top Level)

นางสาวพรลัดดา กล่าวอีกว่า เริ่มจากในระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) พบว่า สายงานเงินเดือนสูงสุด เป็นสายงานด้านไอที เงินเดือนเริ่มต้นระหว่าง 23,225 ถึง 41,122 บาท รองลงมาได้แก่ สายงานบริการเฉพาะทาง อาทิ ล่ามภาษาญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางธุรกิจ นักกฎหมาย ได้เงินเดือนระหว่าง 22,872 ถึง 39,331 บาท, สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 22,785 ถึง 38,612 บาท, สายงานบริการด้านการแพทย์ ระหว่าง 21,945 ถึง 37,320 บาท , สายงานอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง 21,599 ถึง 35,283 บาท, สายงานวิศวกรรม ระหว่าง 21,406 ถึง 35,571 บาท, สายงานธนาคาร ระหว่าง 21,036 ถึง 37,623 บาท, สายงานประกันภัย ระหว่าง 21,025 ถึง 34,860 บาท, สายงานจัดซื้อ ระหว่าง 20,829 ถึง 33,442 บาท

สำหรับระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level) สายงานที่มีฐานเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ สายงานอีคอมเมิร์ซ มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 36,857 ถึง 64,787 บาท รองลงมาได้แก่ สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 36,541 ถึง 67,134 บาท, สายงานไอที ระหว่าง 36,522 ถึง 66,920 บาท ขยับขึ้นไปสู่ระดับผู้จัดการ (Manager Level) สายงานเงินเดือนสูงสุดได้แก่ สายงานประกันภัย มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 55,762 ถึง 90,716 บาท รองลงมาได้แก่ สายงานไอที ระหว่าง 54,435 ถึง 93,324 บาท และสายงานธนาคาร ระหว่าง 52,993 ถึง 94,481 บาท

ขณะที่ระดับผู้บริหาร (Top Level) สายงานบริการเฉพาะทาง มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 113,563 ถึง 164,071 บาท ตามมาด้วย สายงานอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง 113,271 ถึง 161,588 บาท ,สายงานธนาคาร ระหว่าง 112,917 ถึง 165,114 บาท, สายงานวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ งานวิจัยพัฒนา ระหว่าง 109,726 ถึง 160,753 บาท, สายงานการผลิต ระหว่าง 109,566 ถึง 161,045 บาท, สายงานบริการด้านการแพทย์ ระหว่าง 106,630 ถึง 158,478 บาท, สายงานไอที ระหว่าง 105,135 ถึง 160,033 บาท, สายงานบัญชี ระหว่าง 104,978 ถึง 159,970 บาท

“สายงานไอที-ดิจิทัล ทุกระดับงานไต่อันดับขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเฉพาะระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) ที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 จากอันดับ 3 อีกทั้งระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level) และระดับผู้บริหาร (Top Level) ที่ติดโผสายงานที่มีเงินเดือนสูงติด 1 ใน 10 จากที่เคยอยู่ในอันดับ 13 และ 12 ตามลำดับ ในเวลาเพียงสองปี ตอกย้ำผลของการปฏิรูปและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และมีอีก 2 สายงานที่น่าจับตามอง ได้แก่ สายงานโทรคมนาคม ที่ขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 5 ในระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการ ,สายงานธนาคาร ที่ปรับขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของรายงานในทุกระดับงาน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของทั้ง 2 สายงานหลังยุค Digital Disruption”.