มัดใจลูกค้า”VOLVO”ขยายรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ครอบคลุมย้อนหลังถึงรถปี 2015

84

Volvo Car Thailand ขยายระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดของรถยนต์ Volvo จากปกติ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ขยับเพิ่มเป็น 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ครอบคลุมรถยนต์
Volvo รุ่น Plug in Hybrid (ปลั๊กอินไฮบริด) ทุกรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป ถือเป็นแบรนด์รถยนต์พรีเมียมรายแรก ที่ปรับการรับประกันย้อนหลังแก่ลูกค้าที่ซื้อรถไปตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า Volvo และความมั่นใจของนักขับรุ่นใหม่ที่กำลังตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Volvo สิทธิประโยชน์ครั้งนี้จะช่วยลดภาระด้าน Cost of Ownership หรือค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานรถยนต์ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ Volvo โดยมีการเพิ่ม Resale Value หรือมูลค่าในการขายต่อ ถือเป็นการมอบความคุ้มค่าในการครอบครองรถยนต์ Volvo แก่ผู้บริโภค

ในฐานะแบรนด์รถยนต์พรีเมียมรายแรกที่ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า และกำหนดทิศทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน Volvo มีความใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ทั้งในเครือข่ายการผลิต การดำเนินงาน และห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Climate-Neutral Company) ภายในปี ค.ศ.2040

คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ Volvo Car Thailand กล่าวว่า “ดังที่ Volvo ได้ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2021 ถึงการเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมภายในปี 2030 การขยายระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานสู่อนาคตแห่งรถยนต์พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึงคนที่กำลังสนใจรถยนต์ Volvo รายใหม่ ซึ่งกำลังตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า การมอบสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ ทำให้ Volvo เป็นแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมรายแรกที่ให้การรับประกันย้อนหลังแก่ลูกค้าที่ซื้อไปตั้งแต่ปี 2015”