ลดลงต่อเนื่องไทยติดโควิดรายใหม่ 175 ราย ในประเทศ 167 ราย

211


ศบค. เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 175 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 167 ราย มาจากตรวจระบบเฝ้าระวังและบริการ 47 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุก 120 ราย เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมด 8 ราย รักษาหาย 411 ราย

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(ศบค.)รายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 175 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 167 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 47 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 120 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 8 ราย ได้แก่ จอร์แดน 1 ราย เยอรมนี 1 ราย สวีเดน 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย อิตาลี 1 ราย ไอซ์แลนด์ 1 ราย เชียร์ราลิโอน 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 24,279 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 21,681 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13,754 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,598 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1,989 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 411 ราย รวมเป็น 20,210 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,989 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 80 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 12 ก.พ. 2564 อยู่ที่ 20,042 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 5,464 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13,754 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 824 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 411 ราย สะสมหายป่วยแล้ว 16,270 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 20 ราย