“อดีตนายกฝอ”นำผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด กราบสักการะศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์

233


แม่สอด -“อดีตนายกฝอ” นำผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด กราบสักการะศาลองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลองค์เจ้าพ่อพะวอ ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน และศาลเจ้าปุงเถ้ากง


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด นำคณะว่าที่ผู้บริหารนครแม่สอด และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนาแม่สอดทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ครบทีม เดินทางไป ไหว้สักการะ บูชา ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อ ขอพรศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลเจ้าพ่อพระวอ

ศาลเจ้าพ่อขุนสามชนและศาลเจ้าจีนปุงเถ้ากงม่า เพื่อขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลกับกลุ่มพัฒนานครแม่สอด ให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งขณะนี้กำลัง เข้าสู่โหมด การลงพื้นที่หาเสียงคะแนนพบปะประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 2 คนประกอบด้วยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอดและหมายเลข 2 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร อดีตรองนายกเทศมนตรี ฯ หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด