ตรุษจีนปี2021คนจีนเดินทางกลับถิ่นเที่ยวนอกลดวูบเหตุยังคุมเข้มโควิดโรคโควิดจีนแผ่นดินใหญ่คลี่คลายลงแล้วแต่ตัวเลขของชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนปี 2021 ลดลงอย่างมากจาก 2 ปีก่อน เนื่องจากมาตรการคุมเข้มการระบาดของโควิด-19

ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนของทุกปีถือว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชากรชาวจีนหนาแน่นที่สุด เพราะแรงงานทุกคนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ รวมทั้งใช้โอกาสวันหยุดสำคัญนี้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ในปีนี้ตัวเลขการเดินทางทุกรูปแบบกลับลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในบางพื้นที่มีการขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น

ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของจีน เว็บไซต์ไป่ตู๋ รวมทั้งบริษัทวิเคราะห์การเดินทาง ฟอร์เวิร์ดคีย์ส ชี้ไปในทางเดียวกันว่า เปอร์เซ็นต์การเดินทางของประชากรชาวจีนจำนวน 1.45 พันล้านคนในปีนี้ลดลงอย่างมาก โดยข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของจีนแสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศในรอบ 2 สัปดาห์ก่อนวันตรุษจีนลดลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 2 ปีก่อน

ขณะที่ปีที่แล้วในช่วงวันหยุดยาว การเดินทางก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน หลังเริ่มพบการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ดัชนีการเดินทางที่ตีพิมพ์โดยไป่ตู๋ ซึ่งยึดข้อมูลจากจีพีเอสของผู้ใช้งานพบว่าการเดินทางของชาวจีนลดลง 41 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2019

เช่นเดียวกับจำนวนการเดินทางโดยรถไฟในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง จากสมาคมรถไฟแห่งชาติจีน พบว่าในช่วงตั้งแต่ก่อนตรุษจีนจนถึงช่วงตรุษจีนพบว่าจำนวนผู้โดยสารในปีนี้ลดลงจากปี 2019 และ 2020 อย่างมากเช่นกัน

ขณะที่ยอดจองเที่ยวบินในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันหยุดเทศกาลตรุษจีน อยู่ที่ 32.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการเดินทางเมื่อปี 2019 ส่วนการออกตั๋วเดินทางในช่วงวันหยุดก็คิดเป็น 14.7 เปอร์เซ็นต์ของปี 2019 เท่านั้น ซึ่งนักวิเคราะห์จาก ฟอร์เวิร์ดคีย์ส ระบุว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นผลกระทบมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ