คลังอุทัยธานีผนึกแบงก์กรุงไทยเปิดจุดให้บริการประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน”เราชนะ”

101


อุทัยธานี – สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้ลงทะเบียน “เราชนะ” เป็นวันแรก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดอุทัยธานี ได้มีประชาชนจำนวนมาก ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ได้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) มาต่อแถวเข้าคิวลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยทางธนาคารฯ ได้ระดมเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ได้มาลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มอีก 1 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยได้รับความสนใจจากประชน มาเข้าคิวใช้บริการจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา จังหวัดอุทัยธานี ยังไม่พบปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” อาจมีเพียงความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีประชาชนมารอลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งให้ทราบว่า การลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

สำหรับโครงการ “เราชนะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,กลุ่มที่มีแอปฯเป๋าตัง (เฉพาะผู้ใช้สิทธิ์โครงการ) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งกลุ่มนี้ได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนวันนี้ เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต หรือเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้