“การบินไทย” เปิดเออรี่รอบ 2 มีผล 1 พ.ค. นี้ จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน แถมเงินพิเศษ 4 เดือน

71

“การบินไทย” เปิดเออรี่รอบ 2 มีผล 1 พ.ค. นี้ จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน แถมเงินพิเศษ 4 เดือน ให้พนักงานที่เคยร่วมสมัครใจลดเงินเดือน พร้อมตั๋วฟรีสูงสุด 20 ใบ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมลงนามในเอกสารประกาศเรื่องโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MSP B) และ Mutual Separation Plan C (MSP C) โดยมีข้อมูลระบุว่า หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 ให้พนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว โดยรับเงินเดือน 20% (LW20) มาแล้วนั้น

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ภายในเดือน ก.พ.นี้ บริษัทฯ จะมีประกาศโครงสร้างองค์กร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยเตรียมที่เปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation หรือ MSP) เป็นรอบที่ 2 มีแพ็คเกจให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

1. Plan B (MSP B) ผู้ที่สามารถสมัครได้จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในโครงการ ลาระยะยาวโดยยินยอมรับเงินเดือน 20% หรือ LW20 เท่านั้น และ 2. Plan C (MSP C) คือ พนักงานที่สมัครใจลาออก หรือพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้างใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งระยะเวลาให้สมัครเข้าร่วมโครงการลาออก โดยเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. – 2 มี.ค.2564 ประกาศผล 5 มี.ค.2564, ช่วงที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. – 16 มี.ค.2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564, ช่วงที่ 3 วันที่ 17 มี.ค.-1 เม.ย.2564 ประกาศผล 5 เม.ย.2564, ช่วงที่ 4 วันที่ 2 เม.ย.-19 เม.ย.2564 ประกาศผล 23 เม.ย.2564 โดยการลาออกทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

โดยพนักงานที่เข้าร่วมทุกราย จะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แบ่งออกเป็น พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 120 วัน จะไม่ได้รับเงินตอบแทน, อายุงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับตอบแทน 30 วัน, ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงิน 90 วัน, ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี ได้รับเงิน 180 วัน, ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับเงิน 240 วัน, ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับเงิน 300วัน และครบครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 400 วัน

สำหรับการแบ่งจ่าย จะแบ่งเป็น 12 งวด โดยพนักงานที่เข้าร่วม Plan B จะได้รับการจ่ายเงินงวดแรกเดือน มิ.ย.2564 และ Plan C จะเริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ โดย Plan B ซึ่งเป็นพนักงานเก่าในโครงการ LW20 จะได้รับสิทธิพิเศษได้เงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 4 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก มิ.ย.2564 ส่วน Plan C จะได้รับเงินพิเศษเฉพาะพนักงานที่อายุครบ 50 ปีในอัตรา 1 เดือน และพนักงานที่อายุน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ จะได้รับครึ่งเดือน เริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.2564