ผู้สมัครนายกเล็ก-ทน.แม่สอด สวมกอดกัน บนความผูกพัน วิถีประชาธิปไตยขอเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

121


ตาก- ผู้สมัครนายกเล็ก ทน.แม่สอด สวมกอดกัน บนความผูกพัน วิถีประชาธิปไตยขอเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 (อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด) หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด สวมกอดกับ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร “อดีตรองเสริฐ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 2 (อดีตรองนายกเทศฒนตรีนครแม่สอด) หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด ในช่วงที่เจอกันระหว่าง ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก(กกต.ตาก) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอาคารเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยทั้ง 2 คน มาสวมกอดกัน ทำให้เกิดภาพและบรรยากาศที่น่าประทับใจ บนความผูกพัน ท่ามกลางการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ทั้ง 2 คน คือ อดีตนายกฝอ กับอดีตรองนายกเทศมนตรีเสริฐ เคยทำงานร่วมกันมายาวนานร่วม 20 ปี คนหนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีฯ คนหนึ่งเป็นรองนายกฯ แต่เส้นทางทางการเมืองทำให้ทั้งสอง ต้องมาแข่งขันกัน บนวิถีทางประชาธิปไตย แต่ด้วยความรัก ความผูกพันกันมายาวนาน แม้การเลือกตั้งครั้งนี้ วันนี้ อุดมการณ์ทางการเมืองจะต่างกันลงชิงชัยในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด แต่ด้วยความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นพรรคพวก ไม่มีวันเลือนหาย เมื่อมาพบเจอกันก็ตรงหาเข้าสวมกอดกัน อย่างสนิทสนม บนเส้นทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยแข่งขันกันได้ แต่ความเป็น เพื่อนพ้องน้องพี่ ยังเหมือนเดิมตลอดไป บนเวทีสนามการเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก(กกต.ตาก) ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอาคารเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เช่นนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด -ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด กลุ่มรักแม่สอด เดินทางมาร่วมการประชุมทุกคน เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งของ กกต.และกล่าวปฎิญาณตน สัญญาไม่ทำผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรม รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย