พิษโควิด!แอร์เอเชียงดเที่ยวบิน 7 เส้นทาง พร้อมลดเที่ยวบินทั่วประเทศ

77

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกเที่ยวบิน 7 เส้นทาง และปรับลดบางเส้นทาง เพื่อสอดคล้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และความต้องการเดินทางในช่วงนี้ มีผลถึงสิ้นเดือน ก.พ. 64

สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ประกาศเส้นทางการบินในประเทศของสายการบินใหม่ ที่จะให้บริการระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และความต้องการเดินทางในช่วงนี้ โดยสายการบินได้ยกเลิกเส้นทางบินรวม 7 เส้นทาง ประกอบด้วย

– สุวรรณภูมิ – น่าน
– สุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช
– ดอนเมือง – ระนอง
– ดอนเมือง – ชุมพร
– ดอนเมือง – บุรีรัมย์
– ดอนเมือง – เลย
– ดอนเมือง – สกลนคร

นอกจากนี้ ได้ปรับลดเที่ยวบินที่ให้บริการตามเส้นทางต่างๆ ได้แก่

– ดอนเมือง – เชียงใหม่ สูงสุด 5 เที่ยวบิน/วัน, สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ 1 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – เชียงราย สูงสุด 3 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – พิษณุโลก สูงสุด 2 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – น่าน เฉพาะวันจันทร์ ศุกร์ อาทิตย์ 1 เที่ยวบิน
– ดอนเมือง – ภูเก็ต 4 เที่ยวบิน/วัน, สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต 1 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – หาดใหญ่ สูงสุด 4 เที่ยวบิน/วัน, สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ สูงสุด 2 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช 2 เที่ยวบิน/วัน


– ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี 2 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – ตรัง สูงสุด 2 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – กระบี่ สูงสุด 2 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – นราธิวาส เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 1 เที่ยวบิน
– ดอนเมิอง – ขอนแก่น สูงสุด 3 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – อุดรธานี 2 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – อุบลราชธานี 1 เที่ยวบิน/วัน
– ดอนเมือง – นครพนม เฉพาะวันจันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์ 1 เที่ยวบิน
– ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด เฉพาะวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์ 1 เที่ยวบิน