สปป.ลาวติดตั้งสัญลักษณ์จีนบนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง1เดือนแจงเหตุได้รับเงินหนุนจากพญามังกร

99


แผนกไฟฟ้าเวียงจันทน์ทำหนังสือแจงประชาชน บอกเหตุจำเป็นก่อนติดตั้งสัญลักษณ์จีนบนเสาไฟส่องสว่างที่ได้รับเงินสนับสนุนจากจีน ชี้ติดไว้ชั่วคราวเพื่อเฉลิมฉลองช่วง 1 เดือนก่อนรับมอบเท่านั้น

หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ รายงานว่า จากอ้างหนังสือจากแผนกพลังงานและบ่อแร่ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงเสาไฟส่องสว่าง บนถนนหลายสายในตัวเมืองเวียงจันทน์ โดยชี้แจงสาเหตุจำเป็นก่อนติดตั้งสัญลักษณ์จีนบนเสาไฟส่องสว่างที่ได้รับเงินสนับสนุนจากจีน ชี้ติดไว้ชั่วคราวเพื่อเฉลิมฉลองช่วง 1 เดือนก่อนรับมอบเท่านั้น

โดยแผนกพลังงานและบ่อแร่ ได้แจ้งไปยังประชาชนชาวเวียงจันทน์ว่า การปรับปรุงเสาไฟส่องสว่างในเขตเทศบาลเวียงจันทน์นั้น ได้รับทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลจีนเป็นมูลค่า 300 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายนปีที่แล้ว และสามารถเปิดใช้ได้เป็นบางส่วนในวันที่ 27 พฤศจิกายน ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติลาวครบรอบ 45 ปี และวันประชุมใหญ่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 11


ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) และแผนกไฟฟ้าและบ่อแร่ นครหลวงเวียงจันทน์ เป็น 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับเปลี่ยนเสาไฟทั้งหมด

ถนนทั้ง 21 สาย เช่น

– ถนนล้านช้าง จากประตูไซไปถึงสำนักประธานประเทศ (หอคำ)
– ถนนไกสอน พมวิหาร (สาย 13 ใต้) จากประตูไซผ่านสี่แยกถนน 450 ปี ไปถึงวงเวียนดอนนูน
– ถนน 23 สิงหา จากประตูไซไปถึงวงเวียนพระธาตุหลวง
– ถนนท่าเดื่อจากแยกจินายโม้มาถึงวัดสีเมือง (รัฐบาลไทยเคยสนับสนุนเงิน 21 ล้านบาท ติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนท่าเดื่อ จากแยกสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงแยกจินายโม้ เป็นของขวัญแก่ชาวเวียงจันทน์เมื่อ พ.ศ.2553)
– ถนนอาเซียน จากแยกอากาดไปบรรจบถนน 23 สิงหา
– ถนนหนองบอน จากแยกหนองบอนไปบรรจบถนน 23 สิงหา
– ถนนเลียบแม่น้ำโขง จากทางแยกสวนเจ้าอานุวงมาถึงวงเวียนปากป่าสัก
– ถนนเชดถาทิลาด จากวงเวียนปากป่าสักถึงทางแยกเข้าสู่ถนนมะโหสด
– ถนนมะโหสด จากทางแบ่งสำนักประธานประเทศมาถึงโรงพยาบาลมะโหสด
– ถนนฟ้างุ่ม จากโรงพยาบาลมะโหสดไปถึงสามแยกวงเวียนปากป่าสัก