กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์ดี ปักหมุด ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายหาเสียง…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

116

แม่สอด – กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์ดี ปักหมุด ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายหาเสียง…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา …เลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลือก อดีตนายกฝอ เบอร์ 1….เลือก สท.เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัคร ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด (สท.นครแม่สอด) กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์งามยามดี ปักหมุด ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง และพบปะประชาชน ภายหลัง กกต.ตาก มีมติรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยในเขตเลือกตั้งที่ 3 นั้น ผู้สมัคร ได้มีการปักหมุดติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง ที่บริเวณหน้าวัดอรัญญเขต เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

เลือกตั้งครั้งนี้ เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9
กลุ่มพัฒนานครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด พัฒนาทั่วถึง รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ….เลือก สท.นครแม่สอด เขตสาม กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เบอร์ 4 ถึง 9 …รณกฤกต ก่อประภากิจ (อ้า) เบอร์ 4 , ชัยรัตน์ ยศบรรเทิง (ครูชัยรัตน์) เบอร์ 5, ประทีป สีลา (ดาบทีป) เบอร์ 6 , นภา ใจแก้วทิ (นภา) เบอร์ 7 , อัศวิน พินิจวงษ์ (ตู่) เบอร์ 8 , และ ณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์(เอ๋) เบอร์ 9