คนแม่สอดรัก”อดีตนายกฝอ”ต้องเลือกสท.ยกทีมทั้ง4เขตเลือกตั้ง

151

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์ดี ปักหมุด ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายหาเสียง…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา …เลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลือก อดีตนายกฝอ เบอร์ 1….เลือก สท.ยกทีม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัคร ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด (สท.นครแม่สอด) กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์งามยามดี ปักหมุด ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง และพบปะประชาชน ภายหลัง กกต.ตาก มีมติรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยผู้สมัคร ได้กลุ่มพัฒนานครแม่สอด(อดีตนายกฝอ) มีการปักหมุดติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง ที่บริเวณหน้าวัดบุญญาวาส (ป้ายเขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7) วัดดอนไชย(ป้ายเขตสอง เบอร์ 7 ถึง 14 )-ที่ตลาดชุมชนประชารักษ์ (ป้ายเขตสี่.เบอร์ 9 ถึง 14 )และ บริเวณหน้าวัดอรัญญเขต (ป้ายเขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9) ในเขต เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

เลือกตั้งครั้งนี้ เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด(อดีตนายกฝอ)
กลุ่มพัฒนานครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด พัฒนาทั่วถึง รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ….เลือก สท.นครแม่สอด แบบยกทีมทั้งสี่เขต เขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7 เขตสอง เบอร์ 7 ถึง 14 เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9
และ เขตสี่.เบอร์ 9 ถึง 14