อบจ.ชัยภูมิเชิงรุกพัฒนาท่องเที่ยวโดนใจ

60

ชัยภูมิ-อบจ.ชัยภูมิเชิงรุกพัฒนาคน-แหล่งท่องเที่ยวรับแขก

ชัยภูมิ-อบจ.ชัยภูมิเชิงรุกพัฒนาคน-แหล่งท่องเที่ยวรับแขก

ชัยภูมิ-นายกฯอบจ.เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปลุกจิตสำนึกเจ้าบ้านที่ดี

 

ชัยภูมิ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงวันหยุด ที่มอหินขาวหรือสโตนเฮนจ์เมืองไทย ที่มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าติดอันดับของประเทศอีกด้วย โดยที่ผ่านมา นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมินำข้าราชการ จิตอาสา และทีมบริหารในสังกัดอบจ.ชัยภูมิ กว่า500คน ร่วมกันออกพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณโดยรอบพื้นที่มอหินขาว- ผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการ พัฒนาและดูแลทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด น่าเที่ยวชมทั้งยังให้เกิดความรักในสมบัติของทุกคน เพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 

 

ขณะที่นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ได้มี
นโยบายหลายด้านเพื่อที่จะ พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มีความ ก้าวหน้าและ เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอีกทั้งทั่วโลกหลังจากสถานการณ์ covid -19 คลี่คลายลง โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิพื้นที่
โดยในครั้งนี้เริ่มต้นที่ มอหินขาว-ผาหัวนาค เป็นแห่งแรก ก็เป็นอีก1นโบายวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการมีส่วนร่วมของกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ มอหินขาว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณลานจอดรถและเสาหิน 5 แท่ง กิจกรรมทาสีล้างทำความสะอาดห้องสุขา

 


ในขณะที่ทางด้าน น.ส.อรอาภา โลห์วีระ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง หนึ่งในทีมบริหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น1ในนโยบายหลักของนายกฯซึ่งเป็นแผนเครียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามมาตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวภายในจังหวัด พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงาน ทั้งชาวชัยภูมิทุกคนให้เกิดความรัก และเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลังสถานการณ์ covid 19 คลี่คลายลงในอนาคตอีกด้วย

ด้านนายวิชานนท์ แสนผาลา หน.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ยังเผยอีกว่า ทาง โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ยินดีและเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมจะร่วมสนับสนุนและช่วยผลักดันร่วมกับพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่มอหินขาวและผาหัวนาคในจุดนี้อีกด้วย///

ภูมิภาค-ภาพ/ข่าว มัฆวาน วรรณกุล /อารดา วรรณกุล /อรรถดิษฐ์ จันตะเสน รายงาน