กลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวดชู9นโยบายพัฒนาท่าวายลวดสู่เมืองศก.ชั้นนำ

172

เปิดตัว กลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด…”ดร.ย้ง” เบอร์ 1 นวพัฒน์พัฒนาท่าสายลวด เขตหนึ่ง เบอร์ 1 ถึง 6เขตสอง เบอร์ 1 ถึง 3 …”เก้านโยบายพัฒนาท่าสายลวด” สู่เมืองเศรษฐกิจ ชั้นนำ

ดร.สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ “ดร.ย้ง” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก หัวหน้ากลุ่ม”รวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด” หมายเลข 1. นำทีมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด อาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวท่าสายลวด พร้อมทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)ตำบลท่าสายลวด เขตหนึ่ง เบอร์ 1 ถึง 6 และเขตสอง เบอร์ 1 ถึง 3 กลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด ประกอบด้วยเขตหนึ่ง นายณรงค์ คะนองนึก (ทศ) เบอร์ 1. , นางภิญญา เฮิงโม (ครูจิต) เบอร์ 2. , นายสุวิชัย เฮิงโม (น้องชัย) เบอร์ 3.

นายคำจัน ศรีสมุทร (ยงค์) เบอร์ 4, นายอุดม กาวินำ (ครูอุดม) เบอร์ 5, และนายประสิทธิ์ ด่านตระกูล (โกหย่วน) เบอร์ 6, เขตสอง นายเจนยุทธ ฟั้นล้อม(ผู้ใหญ่จุ้ม) เบอร์ 1., นายอุ่นเรือน จันทร์แสง (ผู้ช่วยเฮือน) เบอร์ 2, และนายใจมา เขื่อนเป็ก (ผู้ใหญ่ใจมา) เบอร์ 3 กลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด…”ดร.ย้ง” เบอร์ 1นวพัฒน์พัฒนาท่าสายลวด เขตหนึ่ง เบอร์ 1 ถึง 6

เขตสอง เบอร์ 1 ถึง 3 …พลังนวพัฒน์ท่าสายลวด เก้าพลัง “เก้านโยบายพัฒนาท่าสายลวด” สู่เมืองเศรษฐกิจ ชั้นนำ…ดร.สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ “ดร.ย้ง” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด เบอร์ 1 .นำทีมกลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด พัฒนาท่าสายลวดเก้านโยบาย