ททท.น่านบูมเที่ยวจัดกิจกรรม “Nan Night Tram”นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืนฟรี

81

น่าน – ททท. ชวนเที่ยว” Nan Night Tram”นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน ฟรีถึงเดือนมีนาคม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลาย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำประชาชนและนักท่องเที่ยว นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืนรอบปฐมฤกษ์ ในกิจกรรม Nan Night Tram ซึ่งเป็นความร่วมมือของทีมน่านท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน ตำรวจท่องเที่ยวน่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน ชมรมรถรางจังหวัดน่าน และชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดน่าน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน ร่วมกับ ทีมน่านท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม Nan Night Tram นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านและเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว กิจกรรมนี้ทางสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) ได้จัดทดลองเส้นทางขึ้น และปีนี้ทาง ททท.ได้นำมาต่อยอด จัดให้มีรถรางกลางคืนนำชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าน่านยามค่ำคืน

ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 18.00 – 19.30 น. วันละ 1 รอบ มีรถราง 2 คัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนได้ รอบละ 50 คน โดยจัดจุดเริ่มต้นเฉพาะกิจกรรมนี้ที่บริเวณข้างโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และรถรางจะนำเที่ยวชมเมืองน่าน ไปตามท้องถนนยามค่ำคืน ที่จะได้เห็นวิถีชีวิตและวัดวาอารามของชุมชนต่างๆ ท่ามกลางแสงไฟยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวา โดยรถรางจะนำเที่ยวไปรอบเมืองเก่า ก่อนจะพาขึ้นสะพานพัฒนาภาคเหนือ ข้ามผ่านแม่น้ำน่านยามค่ำคืน เพื่อไปยังฝั่งอำเภอภูเพียง มุ่งหน้าไปวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง โดยจุดนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทำกระสวยดอกไม้ สำหรับไหว้พระธาตุด้วย โดยตลอดเส้นทางของการนำเที่ยว จะมีไกด์ชุมชน มาบอกเล่าเรื่องราว ตำนานความเป็นมาที่น่าสนใจ ซึ่งยิ่งสร้างความประทับใจและยังได้เรียนรู้ความเป็นเมืองเก่าน่านอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม “Nan Night Tram นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน” เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยว ผู้ขับรถราง มัคคุเทศก์ แม่ค้ารายย่อยในชุมชน ร้านของฝากของที่ระลึก ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้ง สายการบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบการขายของถนนคนเดิน โดยกิจกรรมนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการพักค้างแรมในจังหวัดน่านน่านวันขึ้นและเพิ่มระยะเวลาการจับจ่ายใช้สอยเป็นการลดการใช้พลังงานในสถานพักแรมรวมทั้งเพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรูปแบบ New Normal อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ถึงการฟื้นฟูด้านแหล่งท่องเที่ยวและนำเสนอขายในมุมมองใหม่ที่ปรับตามฤดูกาลให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และการสแกน QR code เพื่อสำรองที่นั่ง ที่จำกัดเพียงรอบละ 50 ที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5471 1217-8, และ Facebook : TAT NAN และ อีเมล์ tatnan@tat.or.th