โควิดคลี่คลาย”ศรีสะเกษ”เตรียมพร้อมเทศกาลดอกลำดวนบานอย่างยิ่งใหญ่

45

ศรีสะเกษ -“วัฒนา”ผวจ.ศรีสะเกษประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2564 “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2564 “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การแสดงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่าไทศรีสะเกษ การจำหน่าย และสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่น การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร ถ่ายรูปติดแสตมป์ที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ