จากใจรากหญ้า ขออาสาพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่คือแม่สอดบ้านเฮา

135


จากใจรากหญ้า ขออาสาพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่คือแม่สอดบ้านเฮา   เลือก สท. เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด จ.ตาก ได้เริ่มขึ้นแล้ว
จากใจชาวรากหญ้า ลูกแม่สอด ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านด้วยกัน เข้าไปทำงานพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่แม่สอดบ้านเฮา…กลุ่มพัฒนานครแม่สอด…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา …เลือก

สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เลือกรากหญ้า คนบ้านเฮา…เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9….วันนี้ทีมงานเขตสาม ประกอบด้วย รณกฤกต ก่อประภากิจ (อ้า) เบอร์ 4 , ชัยรัตน์ ยศบรรเทิง (ครูชัยรัตน์) เบอร์ 5, ประทีป สีลา (ดาบทีป) เบอร์ 6 , นภา ใจแก้วทิ (นภา) เบอร์ 7 , อัศวิน พินิจวงษ์ (ตู่) เบอร์ 8 , และ ณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์(เอ๋) เบอร์ 9    ได้เดินพบปะชาวบ้าน และติดตั้งป้ายหาเสียงไปพร้อมๆกัน พวกเราได้เห็นผู้ใหญ่ใจดี คือเฮียเอก ชุมไทย  ท่านเป็นนักธุรกิจค้าขาย ในตลาดแม่สอด เห็นทีมงานกลุ่มพัฒนานครแม่สอด มาติดตั้งป้าย  เฮียเอกผู้ใหญ่ใจดี  ก็รีบออกมาช่วย เอาอุปกรณ์มาสนับสนุนการติดตั้งป้าย และยังอนุญาตให้ติดตั้งป้ายในที่ของท่านผู้ใหญ่คนนั้น ทีมงานเขตสามขอขอบคุณเฮียเอก ชุมไทย  อย่างที่สุด เป็นความประทับใจที่ทีมงานไม่รู้ลืม
สำหรับการเลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลือกนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์  อดีตนายกฝอ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด….เพราะอดีตนายกฝอ คือนักการเมืองที่มุ่งมั่นทำงานให้แม่สอด พัฒนาก้าวหน้า ก้าวไกล ในทุกมิติ ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “อดีตนายกฝอ” อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1
กลุ่มพัฒนานครแม่สอด พัฒนาทั่วถึง รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ….เลือก สท.นครแม่สอด เขตสาม กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เบอร์ 4 ถึง 9 …รณกฤกต ก่อประภากิจ (อ้า) เบอร์ 4 , ชัยรัตน์ ยศบรรเทิง (ครูชัยรัตน์) เบอร์ 5, ประทีป สีลา (ดาบทีป) เบอร์ 6 , นภา ใจแก้วทิ (นภา) เบอร์ 7 , อัศวิน พินิจวงษ์ (ตู่) เบอร์ 8 , และ ณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์(เอ๋) เบอร์ 9    หมู่เฮาคนแม่สอด

“กลุ่มพัฒนานครแม่สอด” ภายใต้การนำทีมของ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ (อดีตนายกฝอ) อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เบอร์ 1. (ทีมผู้บริหาร นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ “ตี๋” ,นายกุล เครือวีระ “เบิ้ม” ,นายนิรันดร์ หงษชาติ “ครูนิรันดร์” และนายณัธนัย ชินสรนันท์ “บาส”
และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ทั้งสี่เขตเลือกตั้ง
เขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7
เขตสอง เบอร์ 7 ถึง 14
เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9
เขตสี่ เบอร์ 9 ถึง 14

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด. ได้เริ่มต้นลงพื้นที่ ออกตะลุยหาเสียงพบปะประชาชน คนรากหญ้า แล้ว… ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจของการทำงาน
นครแม่สอดยุคใหม่ ใสใจพัฒนา…พัฒนาทั่วถึงรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ