ชัยภูมิ-นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบบ้านฟื้นฟูผู้พิการ-ผู้สูงวัยตามนโยบาย

114

ชัยภูมิ-นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบบ้านฟื้นฟูผู้พิการ-ผู้สูงวัยตามนโยบาย

ชัยภูมิ-นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบบ้านฟื้นฟูผู้พิการ-ผู้สูงวัยตามนโยบาย

อบจ.ชัยภูมิมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564

23กุมภาพันธ์2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ นางสาววิเมลือง แก้วศิริ สจ.ภูเขียว ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตมอบบ้านปันสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วน ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่อำเภอภูเขียว จำนวน 1 หลัง ให้กับนางสาวรุ่งทิวา เห็มพรม ที่ หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ก่อนที่จะเดินทางไปในเขตพื้นที่ อ.คอนสาร โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร และคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมมอบบ้านให้กลับนายจรัส ผันอากาศ ที่หมู่ 8 ตำบลทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซึ่งผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน1หลัง และนายโย ต่อชีวี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่หมู่ 7 ตำบลทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อีกหนึ่งหลัง รวมทั้งหมดจำนวน 3 หลัง โดยใช้งบประมาณหลังละ 30,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 อีกด้วย///

มัฆวาน -อารดา วรรณกุล  ทีมข่าวภูมิภาครายงาน