สพม.สระแก้วขึ้นป้ายแยกเขตพื้นที่จาก สพม.7 แข่งกีฬาสานสัมพันธ์ ก่อนจากกัน

253


สพม.สระแก้วขึ้นป้ายแยกเขตพื้นที่จาก สพม.7 แข่งกีฬาสานสัมพันธ์ ก่อนจากกัน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ เป็นผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เผยว่า สพม.สระแก้ว ได้เลือกโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สระแก้ว และในวันนี้ได้จัดการแข่งขันกีฬา สานความสัมพันธ์ ระหว่าง สพม.7 เดิม มี จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว และเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จาก สพม.7 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการพัฒนาและประสานงานด้านศึกษา ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น