ปรับกติกาใหม่!ดีเดย์เม.ย.นี้! รถยนต์วิ่งความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม.

116


“ศักดิ์สยาม”รมว.คมนาคมเร่งผลักดันประกาศร่างกฎกระทรวง เปิดเลนขวา รถยนต์ไม่เกิน7 ที่นั่ง เพิ่มความเร็ว 120 กม./ชม. ใช้ได้ เม.ย.นี้ สั่ง ทล. ทช.เร่งติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วให้ชัดเจน พร้อมให้ข้อมูลประชาชนเข้าใจถึงกฎกติกาใหม่เพื่อความสะดวก และปลอดภัย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์บนถนนทางหลวงให้สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ว่า คาดว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะ สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในต้นเดือนเมษายน 2564 ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอความเห็น และข้อเสนอในการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ แล้ว จากนั้นจะส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจารณาให้ความเห็นภายใน 14 วัน และเสนอแนะกลับมายังกระทรวงคมนาคมภายใน 7 วัน และหลังจากกระทรวงคมนาคมตรวจสอบแล้วจะยืนยันร่างกฎกระทรวงฯ กลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 7 วัน

ภายหลังจากแจ้งสำนักเลขาธิการ ครม.แล้ว ภายใน 5 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงนามในกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะฯ ส่งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วัน