ผู้สมัครสท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอดอ้อนขอคะแนนถึงหัวบันไดบ้านทุกหลังคาเรือน

173


แม่สอด – ผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด อ้อนขอคะแนนถึงหัวบันไดบ้าน ทุกหลังคาเรือน ทุกคะแนนเสียง เพื่อ พัฒนานครแม่สอด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เดินเคาะประตูบ้าน กระจายทั่วเขตสาม เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ทั้ง 4 เขต ประกอบด้วย เขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7, เขตสอง เบอร์ 7 ถึง 12 ,เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9 และเขตสี่ เบอร์ 9 ถึง 14

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ขออาสาพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่คือแม่สอดบ้านเฮา เลือก สท.นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ยกทีมทั้งสี่เขต

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ขวัญใจชาวรากหญ้า ลูกแม่สอด ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านด้วยกัน เข้าไปทำงานพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่แม่สอดบ้านเฮา…กลุ่มพัฒนานครแม่สอด…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา …เลือก


สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เลือกรากหญ้า คนบ้านเฮา…เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9….วันนี้ทีมงานเขตสาม ประกอบด้วย รณกฤกต ก่อประภากิจ (อ้า) เบอร์ 4 , ชัยรัตน์ ยศบรรเทิง (ครูชัยรัตน์) เบอร์ 5, ประทีป สีลา (ดาบทีป) เบอร์ 6 , นภา ใจแก้วทิ (นภา) เบอร์ 7 , อัศวิน พินิจวงษ์ (ตู่) เบอร์ 8 , และ ณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์(เอ๋) เบอร์ 9 ได้เดินพบปะชาวบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง

สำหรับการเลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลือกนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ อดีตนายกฝอ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด….อดีตนายกฝอ นักการเมืองที่มุ่งมั่นทำงานให้แม่สอด พัฒนาก้าวหน้า ก้าวไกล ในทุกมิติ ผลงานเป็นที่ประจักษ์

เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9
กลุ่มพัฒนานครแม่สอด พัฒนาทั่วถึง รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ….เลือก สท.นครแม่สอด เขตสาม กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เบอร์ 4 ถึง 9

“กลุ่มพัฒนานครแม่สอด” ภายใต้การนำทีมของ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ (อดีตนายกฝอ) อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เบอร์ 1. (ทีมผู้บริหาร นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ “ตี๋” ,นายกุล เครือวีระ “เบิ้ม” ,นายนิรันดร์ หงษชาติ “ครูนิรันดร์” และนายณัธนัย ชินสรนันท์ “บาส”
และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ทั้งสี่เขตเลือกตั้ง
เขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7
เขตสอง เบอร์ 7 ถึง 12
เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9
เขตสี่ เบอร์ 9 ถึง 14


ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด. ได้เริ่มต้นลงพื้นที่ ออกตะลุยหาเสียงพบปะประชาชน คนรากหญ้า แล้ว… ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจของการทำงาน
นครแม่สอดยุคใหม่ ใสใจพัฒนา…พัฒนาทั่วลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ