หอศิลป์ Asiatopia House จัดงาน “ต่อล้อต่อเสียง เถียงกันด้วยดนตรี”ครั้งที่ 1

273


น่าน – หอศิลป์ Asiatopia House จัดงาน “ต่อล้อต่อเสียง เถียงกันด้วยดนตรี” ครั้งที่ 1 รวมกลุ่มศิลปินเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะ

นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “ต่อล้อต่อเสียง เถียงกันด้วยดนตรี” ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอศิลป์ Asiatopia House บ้านน้ำครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จัดโดย มูลนิธิ Asiatopia องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

โดยการนำของ นายจุมพล อภิสุข หรือ อาจารย์จุ๋ม ศิลปินอาวุโส เจ้าของหอศิลป์ Asiatopia House มีเครือข่ายกลุ่มศิลปินหลากหลายสาขา และ ประชาชนที่สนใจงานศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในรูปแบบการจัดงานตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่งครัด

บรรยากาศการจัดงานตลอด 3 วัน กลุ่มศิลปินร่วมกันจัดกิจกรรมด้านศิลปะที่หลากหลาย มีการ workshop งานวาด งานปั้น งานดนตรี และศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก การแสดงเครื่องดนตรีไทย ทั้งระนาด สะล้อ ซอ ร่วมกับ “Didgeridoo” หรือ ดิดเจริดู เครื่องดนตรีพื้นบ้านเก่าแก่สัญลักษณ์ของชาวอะบอริจินแห่งออสเตรเลีย และเครื่องดนตรีอื่นๆ โดยมีการแสดงสดร่วมกัน แบบผสมผสานความต่างด้วยภาษาของดนตรี ทั้งไทย เทศ สากล และพื้นเมือง

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการการขับเคลื่อนน่านเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยผู้ปฏิบัติงาน อพท. ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ได้จัดแสดง ซึ่งจังหวัดน่านจะยื่นใบสมัครให้ UNESCO พิจารณารับรองการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปี 2564 และมีกลุ่มงาน Craft ร่วมออกร้านจัด workshop และจำหน่ายสินค้าทำมือ Handmade อีกด้วย

อาจารย์จุมพล อภิสุข บุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนงาน กล่าวว่า การจัดงาน “ต่อล้อต่อเสียง เถียงกันด้วยดนตรี” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างพื้นที่ทางด้านศิลปะ และพื้นที่การแสดงออกทางศิลปะ ทั้งศิลปะแสดงสด Performance Art และศิลปะผ่านดนตรี ซึ่งเป็นศิลปะสากลที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงได้ง่าย การนำเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม แต่สามารถนำมาร้อยเรียงผสมผสานเป็นบทเพลงเดียวกันได้ด้วยภาษาดนตรี จึงเปรียบเสมือนการถกเถียงกันด้วยสุนทรียภาพ เป็นความงดงามในงานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ ศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และศิลปะยังเป็นส่วนช่วยสะท้อนและขับเคลื่อนสังคมในมิติต่างๆ อีกด้วย