ผู้ว่าฯพิจิตรมั่นใจมี.ค.64 เปิดมาตรการผ่อนคลายทำกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชีวิตมีสุข

48


 

พิจิตร – “รังสรรค์”ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เผยมั่นใจ มี.ค.นี้ เปิดมาตรการผ่อนคลายทำกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชีวิตมีสุขหลังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมมาเป็นเวลากว่า 50 วันแล้ว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดย นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ได้ให้นโยบายหลักกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจาก 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ว่า เรื่องแรก ให้เร่งรัดการทำงานตามพระราโชบายของในหลวง เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง โคก หนอง นาโมเดล เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เร่งรัดดำเนินการให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรื่องที่สอง คือการให้เร่งรัดดำเนินการลงทะเบียนตามนโยบาย “เราชนะ”ซึ่งก็ดำเนินการมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วอำนวยความสะดวกจัดคนลงพื้นที่ไปบริการให้ถึงหัวบันไดบ้านใกล้เสร็จหมด ใกล้ครบถ้วนแล้ว ถ้าจะหลงเหลือก็คือกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางป่วยติดบ้านติดเตียง ซึ่งก็ให้นายอำเภอเร่งสำรวจดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ได้ครบแบบ 100% ให้จงได้

ส่วนสถานการณ์โควิด 19 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดพิจิตรปลอดเชื้อโควิด19 และไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมมาเป็นเวลากว่า 50 วันแล้ว ส่วนมาตรการการผ่อนคลายหรือการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน วัด โรงเรียน ภาคประชาชน ร้านอาหาร ภาคธุรกิจ และส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมต่างๆนั้น ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวว่า…ได้มีการคุยกับคณะกรรมการโรคติดต่อและ นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอของพิจิตร ว่า ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ ก็จะผ่อนคลายด้านการทำกิจกรรมต่างเพื่อให้ชาวพิจิตรมีชีวิตที่เป็นสุขขึ้น ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ยังคงการ์ดไม่ตก ทุกๆจุดทุกๆแห่ง ก็จะยังคงให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขคงไว้ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลหรือน้ำสะอาด เว้นระยะห่าง ซึ่งคงต้องถือปฏิบัติ โดยสรุปเดือนมีนาคม 2564 วสมารถจัดกิจกรรมได้มากขึ้นเพื่อจะได้ดูแลด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตามสถานการณ์ดังกล่าว