โลกเปลี่ยน!จีนปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ห้ามร.ร.จัดอันดับคะแนนสอบ คุมปริมาณการบ้าน

243


ทางการจีนปฏิรูปการศึกษาใหม่ทั้งระบบ ห้ามร.ร.จัดอันดับคะแนนสอบ คุมปริมาณการบ้าน เพื่อลดความเครียดของเด็ก พร้อมประเมินครูจากพัฒนาการของเด็ก

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า หน่วยงานรัฐของจีนได้เผยแพร่เอกสารฉบับล่าสุด สั่งห้ามไม่ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดเผยคะแนนสอบและการจัดอันดับคะแนนของนักเรียน

ทั้งนี้แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภาคบังคับของจีนฉบับนี้ ซึ่งเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานของรัฐอีก 5 แห่ง มุ่งแก้ปัญหาการยึดติดกับคะแนนสอบ อัตราการสมัครเรียน วุฒิการศึกษา งานวิจัย และตำแหน่งในภาคการศึกษาจนเกินควร

นอกจากนี้เอกสารนี้เรียกร้องให้โรงเรียนควบคุมความถี่ของการจัดสอบอย่างเข้มงวด พร้อมปรับปริมาณการบ้านและเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำการบ้าน เพื่อลดแรงกดดันทางการศึกษาที่มีต่อเด็ก

แนวปฏิบัติระบุให้ประเมินครูโดยอิงจากทั้งพัฒนาการรอบด้านของเด็กนักเรียน ร่วมกับผลการศึกษาเชิงวิชาการพร้อมแนะนำให้เลิกยึดติดกับคะแนนและอัตราการสมัครเรียนเพียงอย่างเดียว