หอศิลป์ริมน่าน จัดแสดงนิทรรศการ 2 ทศวรรษจิตรกรไทย ศิลปินแห่งชาติ เฉลิมชัย – อ.เทพศิริ ร่วมให้กำลังใจ

206


น่าน – หอศิลป์ริมน่าน จัดแสดงนิทรรศการ 2 ทศวรรษจิตรกรไทย ศิลปินแห่งชาติ เฉลิมชัย – อ.เทพศิริ ร่วมให้กำลังใจ

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 พร้อมด้วย อาจารย์ เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 ร่วมกล่าวให้กำลังใจและแนะนำกลุ่มศิลปินจิตรกรไทยและกลุ่มดาวเด่นบัวหลวง ที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ 2 ทศวรรษ จิตรกรไทย” ที่หอศิลป์ริมน่าน โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์ริมน่าน อ.เมืองน่าน

ซึ่งบรรยากาศวันเปิดนิทรรศการ มีกลุ่มศิลปิน และประชาชนที่ความสนใจงานศิลปะ เข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก นอกจากจะได้ชมนิทรรศการการแสดงภาพเขียนของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร สองศิลปินแห่งชาติ และ กลุ่มจิตรกรไทย แล้ว ยังได้ร่วมชมการแสดงดนตรี ของ “กลุ่มศิลปินต่อล้อต่อเสียง” ซึ่งเป็นการแสดงดนตรี ที่ผสมผสานเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล และเครื่องดนตรีพื้นเมือง อย่างเช่น ดิดเจริดู เครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งของชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจิน ในประเทศออสเตรเลีย และ แฮนด์แพน ที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเคาะ โดยบทเพลงที่เล่นจะเป็นการแสดงสดไม่มีการซักซ้อมกันมาก่อน เป็นเสมือนการพูดคุยกันผ่านตัวโน๊ตและภาษาดนตรี

อาจารย์วินัย ปราบริปู เจ้าของหอศิลป์ริมน่าน กล่าวว่า นิทรรศการ 2 ทศวรรษ ของจิตรกรไทย มีแนวคิดที่แสดงถึงคนที่มีอายุยืน มีเวลา และได้แสดงผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ไว้ ในช่วง 24 ปี ของกลุ่มจิตรกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ซึ่งทั้งคู่ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ที่เคยไปทำงานเขียนภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นวัดไทยในกรุงลอนดอน โดยหลังจากนั้นก็ได้เกิดเป็นกลุ่มจิตรกรไทย และตลอด 24 ปี มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนศิลปินในกลุ่ม ปัจจุบันมีอาจารย์สมภพ บุตราช

ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป มาเป็นหัวหน้าของกลุ่มจิตรกรไทย และขอบเขตของภาพจิตรกรไทย ก็มีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นศิลปะร่วมสมัย มีความผสมผสาน เป็นกลุ่มจิตรกรไทยที่มีความหลากหลาย และได้ร่วมกันหมุนเวียนจัดแสดงนิทรรศการ โดยโปรแกรมการจัดแสดงนิทรรศการ 2 ทศวรรษ จิตรกรไทย ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสัญจรศิลปะที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากได้จัดแสดงที่กรุงเทพมหานคร แล้วก็มาจัดแสดงที่จังหวัดน่าน ในช่วงวันที่ 20มีนาคม – 20 เมษายน เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นจะไปจัดแสดงต่อที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลาต่อไป

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ได้ร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ “ 2 ทศวรรษ จิตรกรไทย” ซึ่งมีผลงานภาพเขียนของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2557 และยังมีผลงานแสดงของกลุ่มศิลปินจิตรกรไทยและกลุ่มศิลปินรางวัลดาวเด่นบัวหลวง ที่สร้างสรรค์อย่างร่วมสมัย มีเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ โดยจะจัดแสดงที่ หอศิลป์ริมน่าน ตั้งแต่วันที่ 20มีนาคม – 20 เมษายน 2564