ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ยกระดับความเข้มข้น!!! โควิดรับเทศกาลสงกรานต์

133


ศรีสะเกษ – ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ยกระดับความเข้มข้น!!! มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID -​ 19​ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19)ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 26 มีนาคม​ 2564 ดังนี้

1. ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษและรถระหว่างจังหวัด โดยร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ) และร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์) โดยมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสาร หรือเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งฯ , จัดที่นั่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ตามความเหมาะสม , ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” พร้อมทั้งแนะนำให้ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” , ให้ผู้โดยสาร พนักงาน​ขับรถ และผู้ประจำรถสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

ไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

และมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ บนรถ ช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักรอ ฯลฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ

2. สำนักงานขน​ส่งจังหวัด​ศรีสะเกษ​และสำนักงานขนส่งสาขาฯ มีการ​ตรวจวัด​อุณหภูมิ​เจ้าหน้าที่​และป​ระชาชนที่ม​า​ติดต่อ​ราชการ​ จัดจุดบริการแบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing)​ พร้อมจัดให้มีอ่างล้างมือ/แอลกอฮอล์​เจล ไว้คอยบริการ