ผ่อนคลาย!ลดวันกักตัว ต่างชาติฉีดวัคซีนโควิดเข้าไทยเหลือ 10 วัน ยกเว้น 11 ประเทศ 14 วันเท่าเดิม

92


ศบค.เผย เตรียมลดวันกักตัว นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเหลือ 10 วัน ยกเว้น 11 ประเทศเชื้อกลายพันธุ์ “โควิด-19” ต้องกักตัว 14 วันเท่าเดิม เริ่ม 1 เม.ย. 2564

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตามประกาศ ศบค.ใหญ่ ให้ประเทศไทยลดวันกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าไทย จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เป็นการลดอย่างมีข้อแม้ สำหรับคนต่างชาติทุกประเทศจะได้รับการลดวันกักได้ ต้องมีใบรับรองแผนยืนยันผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่มีเชื้อ

อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศที่พบข้อมูลระบาดวิทยาว่ามีการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จะยังคงกัก 14 วันเท่าเดิมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนชาติใด แม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการกลายพันธุ์จะทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึ้นหรือไม่ แต่ต้องป้องกันไว้ก่อน

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า สำหรับรายชื่อประเทศที่ผู้เดินทางมาจะต้องกักตัว 14 วัน ประกาศในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค โดยอิงข้อมูลจากองค์กรนานาชาติและข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ตรวจพบ รวม 11 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ภูมิภาคแอฟริกากลาง ได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, ซิมบับเว, โมซัมบิก, บอตสวานา, แซมเบีย, เคนยา, รวันดา, แคเมอรูน, คองโก, กานา และแทนซาเนีย.