“วรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์” กลุ่มรักษ์สุรินทร์ คว้าชัยนายกเล็กเมืองช้าง พร้อมนำลูกทีมเช้าวินยกทีมผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งสรุปผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นศึกช้างชนช้าง มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 3 คน ประกอบด้วยนายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ เบอร์ 1 กลุ่มรักษ์สุรินทร์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ เจ้าของเก้าอี้เดิม ,นายธงชัย มุ่งเจริญพร เบอร์ 2 กลุ่มสุรินทร์สร้างสรรค์ อดีตนายก อบจ.สุรินทร์ ที่ประกาศลงสู้ศึกชิงตำแหน่ง และนายฉลอง สัตตรัตนามัย เบอร์ 3 ทนายความ กลุ่มอิสระ

ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปรากฏว่า นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ เบอร์ 1 กลุ่มรักษ์สุรินทร์ ยังคงยึดเก้าอี้ไว้ได้อีก ด้วยคะแนนเสียง 7702 คะแนน ขนะคู่แข่งอย่างนายธงชัย มุ่งเจริญพร ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มสุรินทร์สร้างสรรค์ ได้คะแนน 4796 คะแนน และตามด้วยนายฉลอง สัตตรัตนามัย กลุ่มอิสระ ได้คะแนน 2436 คะแนน

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีเลือกตั้งจำนวน 27351 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 16758 คน บัตรดี 14934 บัตร จำนวนบัตรเสีย 498 บัตร ในขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน 18 คน ใน 3 เขตเลือกตั้ง กลุ่มรัก์สุรินทร์ เข้าวินครบทุกเขตเลือกตั้ง.