กลุ่มรวมพลังคนแม่ปะ เยี่ยมคารวะ “พ่อเลี้ยงคำ ท่า 23”

54


แม่สอด – “กลุ่มรวมพลังคนแม่ปะ” เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ นายคำ จันทร์บุญ “พ่อเลี้ยงคำ พ่อเลี้ยงใจบุญ. ท่า23” นักธุรกิจเจ้าของท่าเรือ 23

ที่บ้านพักท่า 23 บ้านวังแก้ว ริมแม่น้ำเมยบ้านวังแก้วต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมแนะนำตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะในนามกลุ่มรวมพลังคนแม่ป่ะ โดยทางกลุ่มรวมพลังคนแม่ปะ ยังได้มีการเทียบเชิญ ร.ต. ธงชัย มณีศร “หมวดธง” ซึ่งเป็นบุตรเขย พ่อเลี้ยงคำ เพื่อให้เป็นผู้นำทีมลง สมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ ส.อบต.แม่ปะ