พ่อเมืองปัตตานีนำคณะชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วประกวดที่สุราษฎร์

71


ปัตตานี -พ่อเมืองปัตตานีนำคณะชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วประกวดที่สุราษฎร์

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำคณะชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยมี นายชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี และคณะฯ เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับการประกวดในครั้งนี้จังหวัดปัตตานี ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดครบทั้ง 8 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 13 ชมรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นำเสนอผลการดำเนินงานและประกาศเป้าหมายการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดการรักษามาตรฐานและต่อยอดในลำดับต่อไป