ขุขันธ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯศรีสะเกษ – อำเภอขุขันธ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอขุขันธ์ กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทคูโบต้าเจริญชัยขุขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ คณะครู นักเรียน และพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลกันทรารมย์ คอยให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา “งานรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด งดเผาในพื่นที่การเกษตร ” พร้อมมอบปัจจัยการผลิตพืช สัตว์ ประมง และเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุง บำรุง ฟื้นฟูและรักษาดิน แก่ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนเกษตรกร ณ แปลงนาสาธิตด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เสนาะ วรรักษ์ /รายงาน