“บิ๊กตู่”ลุย “คนละครึ่ง เฟส 3” ตั้งเป้าดัน GDP ไทย เติบโต 4 %

110


นายกรัฐมนตรีเผย กระทรวงการคลังเตรียม “คนละครึ่งเฟส 3” ระบุ รัฐบาลตั้งเป้า GDP ไทย โต 4 % อาศัยการส่งออก การลงทุนจากภาครัฐ และการบริโภคของประชาชน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พูดคุยในรายการ “PM PODCAST” ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลมีเป้าหมายให้(จีดีพี) GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 4% โดยต้องอาศัยการส่งออก การลงทุนจากภาครัฐ รวมถึงการบริโภคของประชาชน

ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาคนละครึ่ง เฟส 3 และมาตรการอื่นเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงคนที่มีเงินฝากจำนวนมาก ให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ย้ำว่าโครงการเหล่านี้ไม่ใช่การแจกเงินทิ้ง แต่เป็นการกระตุ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบ

นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เนื่องจากไทยเป็น Medical Hub จึงต้องคำนึงถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีกำลังจ่าย ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ประเทศไทยมี Big Data และการปรับแก้กฎหมาย เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและพักอาศัย

รวมทั้งดูแลพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตร เร่งแก้ปัญหาน้ำ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การทำเกษตร BCG พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการปลุกป่าดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อีกทางหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกา ที่ได้เริ่มฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ.

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 158,497 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 33,248 ราย ครอบคลุมพื้นที่การระบาดหรือมีความเสี่ยงสูง 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร และในเดือนเมษายนนี้ จะกระจายวัคซีนซิโนแวค 800,000 โดส ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด

แบ่งเป็น 3 แสนโดส ควบคุมการระบาดในพื้นที่ 6 จังหวัด 3 แสนโดส ฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัดชายแดน และ 2 แสนโดส กระจายไป 55 จังหวัด ยืนยันรัฐบาลมีแผนจัดหาวัคซีนโควิด – 19 ให้กับคนไทยอย่างทั่วถึง พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เน้นวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ ตามมาตรการ DMHTT เน้นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอย่างเหมาะสม อีกทั้งฝากความห่วงใยให้ระมัดระวังในการเดินทาง พาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ เมาไม่ขับ โดยตลอดเส้นทางจะมีจุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการตรวจสภาพรถ และดูแลสุขภาพอนามัยให้กับทุกคน