เย้ยรัฐหลายโครงการยังทำไม่ได้!”แนวทางใหม่”ชม”พิมรี่พาย” ช่วยชาวบ้านได้2เด้ง

67


“ธวเดช”หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ชม “พิมรี่พาย” ช่วยชาวบ้านแล้วยังช่วยประเทศ ถือได้ประโยชน์สองเด้ง วอนสอดส่องคนจ้องงาบงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2564 นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ เปิดเผยว่า ขอแสดงความชื่นชมไปยัง “คุณพิมรี่พาย” ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้มองเห็นปัญหาของคนตัวเล็กตัวน้อย อีกทั้งยังไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยโดยได้นำกำไรส่วนหนึ่งจากความสำเร็จในน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการขายสินค้าออนไลน์ ไปช่วยเหลือชุมชนเล็กๆ ที่ประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดโซลาร์เซลล์ให้ความสว่างที่หมู่บ้านบนดอย และชุมชนคลองเตย

ล่าสุดยังได้ไปช่วยชาวบ้านขุดบ่อบาดาล ทำให้ความลำบากต่างๆ ของพวกเขาได้รับการบรรเทาจนคลี่คลายไป แต่ประโยชน์ที่สังคมได้รับไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นงานแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ของ กอ.รมน. หรือโครงการขุดบ่อน้ำบาดาลของรัฐกลับพบว่า นอกจากต้องใช้งบประมาณสูงกว่าหลายเท่าแล้ว ในหลายโครงการยังไม่สามารถใช้งานได้ หรือชำรุดผุพังไป สิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความตื่นตัวของประชาชน

ทั้งนี้ที่ตั้งคำถามว่า การใช้ประมาณของภาครัฐว่าสมเหตุสมผลแค่ไหน และโครงการเหล่านี้ตั้งขึ้นบนผลประโยชน์ของประชาชนจริงหรือไม่ หรือเพียงอ้างความทุกข์ยากเพื่อกินส่วนต่างจากงบประมาณเท่านั้น ขณะที่ผลสัมฤทธิ์กลับไปเกิดขึ้นจริงกับโครงการเล็กๆ แบบคุณพิมรี่พายที่ใช้งบประมาณน้อยกว่ามาก