เปิดโฉมหน้าว่าที่ ทีมบริหาร “นายกเสริฐ”นครแม่สอด

62


เปิดโฉมหน้าว่าที่ ทีมบริหาร “นายกเสริฐ”นครแม่สอด

โดย…ทีมข่าวการเมืองรายงาย

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร “ว่าที่นายกเสริฐ” หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด อดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กว่า20 ปี เอาชนะ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด แบบขาดลอย ทำให้กลุ่มรักแม่สอดจะต้องเข้าไปบริหารงาน หลัง กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2564 นี้ และในช่วงนี้ประชาชนที่สนใจการเมืองและคอการเมืองต่างจับข้องไปที่ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 4 ตำแหน่ง –เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 5 ตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามที่กลุ่มรักแม่สอด ของว่าที่นายกเสริฐ ขึ้นป้ายไว้ เช่นนายกรรณ กัณฑ์นิล-สุวิทย์ คามณีวงศ์-นายไกรสร กิจการ-นายจำนง คงปาน

แต่ที่ขึ้นป้ายไว้ก็ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าจะดำรงตำแหน่งใด อย่างไรก็ตามประชาชนที่เฝ้าจับตามองหลายคนก็คาดว่า 4 คนที่ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คือ ว่าที่รองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 คน ในมุมของกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจน เพราะที่ป้ายไม่ได้เขียนระบุว่า ทั้ง 4 คือ ว่าที่รองนายกเทศมนตรีฯ จึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร จะแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จาก ทั้ง 4 คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกับนายกฯ ก็ได้ หรืออาจจะเอาคนอื่นมาเพิ่มเติมและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นในฝ่ายบริหารแทน เช่นเลขานุการนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ก็ย่อมได้ สิ่งสำคัญคือรูปบุคคลที่ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัครนายกเทศมนตรี จะต้องได้รับการแต่งตั้งทุกราย แต่จะอยู่ที่ตำแหน่งใด เป็นอำนาจนายกเทศมนตรีที่ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร เพราะอำนาจอยู่ที่นายกเทศมนตรีฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า คาดการณ์ว่าบุคคลที่ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร “ว่าที่นายกเสริฐ” หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด ปัจจุบันว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะต้องแต่งตั้งแน่นอน 4 คน ประกอบด้วยนายกรรณ กัณฑ์นิล-นายไกรสร กิจการ-นายสุวิทย์ คามณีวงศ์ และนายจำนง คงปาน (กลุ่มนี้ขึ้นป้ายเป็นทีมบริหาร แต่ยังไม่ได้ระบุตำแหน่ง) ส่วนอีก 5 ตำแหน่ง ร่วมกัน คือเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อยู่ในอำนาจของว่าที่นายกเทศมนตรี คาดว่าว่าที่ “นายกเสริฐ” คงจะต้องเอาทีมของตัวเอง ที่สอบตกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 3 คน มาเป็นที่ปรึกษา เช่นนายกรกฤต กรัณพัฒน์พงษ์ “ทนายปอ”- นายปรีชา เพชรปัญญา “กุ๊บ”-นายมานิต เกิดมูล ส่วนที่เหลืออีก 2 ตำแหน่ง น่าจะเป็นคนที่เดินช่วยหาเสียงแบบสุดสุดตัวสุดใจ ที่เห็น จะมี 4-5 คน โดยเฉพาะนายสุนทร สันธิศิริ อดีตประธานชุมชนประชารักษ์ นายจิระศัดิ์ สีวีระ “ทนายโจ” ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มาช่วย “นายกเสริฐ” เปิดหน้า อย่างเต็มที่ ซึ่ง “นายกเสริฐ” อาจจะต้องใช้วิธีจัดสรรแบ่งกันไปให้ลงตัวเพื่อตอบแทนทุกคน

ก็คงต้องรออีกไม่เกิน 1 เดือนข้างหน้านี้ กับทีมบริหารของ “นายกเสริฐ” และทีมงาน สภาเทศบาล ที่คาดว่าในต้นเดือนพฤษภาคม 2564 จะเข้าปฎิญาณตน แสดงผลงานต่อที่ประชุมสภา รวมทั้งการช่วงชิงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด อีกตำแหน่ง ซึ่งทราบว่าตำแหน่งนี้ผู้ที่กำลังมาแรง และเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ นายพิชัย นามพิมพ์ “สท.หมอตอไม้” สท.อิสระ หน้าใหม่ จาก เขต 4 กำลังมีคนพูดถึงมากและกำลังมาแรงที่สุดกับตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด