ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

52


สมุทรปราการ – พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเมกาบางนา ถนนเทพรัตน ต.บางแก้ว อ.บางพลี 

ด้วยสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค ๑ ได้สั่งการให้ ทุกหน่วยในสังกัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในระหว่างวันที่ ๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID ๑๙ )ที่มีการแพร่ระบาด รัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ได้ขอความร่วมมือในพื้นที่ งดจัดงานวันสงกรานต์ขนาดใหญ่และการละเล่นสาดน้ำเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ระดมกำลังตำรวจอาสาสมัคร ร่วมกันกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ เม.ย.๖๔ (รวม ๗ วัน)

โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์(ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านสะดวกซื้อ) คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และหมายจับค้างเก่า ให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๒0๐ นาย อาสาสมัคร ๔๐ คน ยานพาหนะ ๙๖ คัน (รถตู้ ๕ คัน รถยนต์ ๑๖ คันรถจักรยานยนต์ ๗๕ คัน) และได้รับเกียรติ จาก พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.๑มาเป็นประธานในพิธี เพื่อให้โอวาท และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยทรัพย์สิน ความสงบสุขในสังคมต่อไปในชีวิตและ เกิดเหตุร้าย แจ้งเหตุ โทร ๑๙๑ หรือ สายด่วน ๑๕๙๙