สกัดโควิด!กทม. สั่งปิดสถานบันเทิง 3 เขต คลองเตย-วัฒนา-บางแค 6-19 เม.ย.

53


คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.สั่งปิดสถานบันเทิง 3 เขต “คลองเตย-วัฒนา-บางแค” 6-19 เม.ย. ป้องกันการระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า การประชุมครั้งนี้เนื่องจากมีการระบาดในสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพฯ คณะกรรมการฯจึงมีความเห็นว่าสถานบันเทิงใดๆ ที่มีการแพร่ระบาด

เช่น สถานบันเทิงในเขตวัฒนา 81 แห่ง และสถานบันเทิงในเขตคลองเตย อีก 75 แห่ง รวมถึงสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตบางแค ติดเชื้อ 27 คน ดังนั้นคณะกรรมการฯ มีมติให้ปิดสถานบันเทิงใน 3 เขต ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 6-19 เม.ย.นี้