เด็กอนุบาลน่าน แต่งชุดไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีสงกรานต์ ก่อนปิดภาคเรียน

80


น่าน – เด็กอนุบาล แต่งชุดไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีสงกรานต์ ก่อนปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 บรรยากาศที่โรงเรียนราชานุบาล อ.เมือง จ.น่าน โดยนางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย แก่เด็กๆในระดับชั้นอนุบาล 1- 3 ก่อนปิดภาคเรียน

เพื่อเป็นการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ผ่านการทำกิจกรรม ทั้งการแต่งกายแบบไทย รวมทั้งกิจกรรมที่ควรทำในวันสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นปลูกฝังให้กับเด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีอันดีงาม

ซึ่งทั้งครู และเด็กๆ ต่างพร้อมใจแต่งชุดไทย สีสันสดใส ซึ่งส่วนใหญ่จะนุ่งโจงกระเบน ผ้าถุง และสวมเสื้อลายที่สดใส จากนั้นร่วมกันสรงน้ำพระ ก่อนที่จะรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียน ซึ่งทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรม และสนุกสนานอย่างมาก.