บขส. จัดรถโดยสารรับปชช.กับกทม. คาดไม่หนาแน่ คุมเข้มป้องกันโควิด-19บขส. จัดรถโดยสารรับปชช.กับกทม. คาดสถานีฯไม่หนาแน่ คุมเข้มป้องกันโควิด-19ว่า เดิมบขส.คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารใช้บริการในเที่ยวกลับ เฉลี่ยวันละ 90,000 คน แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า เดิมบขส.คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารใช้บริการในเที่ยวกลับ เฉลี่ยวันละ 90,000 คน แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ขณะนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่งดเดินทางและอยู่บ้าน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวขากลับลดลง และเป็นการทยอยการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) ในเที่ยวกลับ จำนวน 2,958 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 32,059 คน ส่วนเที่ยวไป ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) จำนวน 2,512 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 27,749 คน

ทั้งนี้ได้กำชับให้นายสถานีเดินรถ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น โดยให้ตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานและรถโดยสาร อย่างละเอียดก่อนออกเดินทาง และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งหากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและระบายผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ ในช่วงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ บขส. ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) จัดรถโดยสาร ขสมก. มารับผู้โดยสารจากบริเวณพื้นที่ขาเข้า ไปส่งยังจุดต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, พระราม 2 , อนุสาวรีย์ เป็นต้น และได้ประสานขอความร่วมมือจาก ศูนย์วิทยุแท๊กซี่ จส. 100 และสวพ.91 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รถแท็กซี่ เข้ามารับ-ส่ง ผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเช้าของทุกวัน ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง