อยุธยาส่งผู่ป่วยติดเชื้อโควิดชุดแรก 13 คน ซึ่งได้รับการรักษาอาการดีขึ้นเข้าไปที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอยุธยาส่งผู่ป่วยติดเชื้อโควิดชุดแรก 13 คน ซึ่งได้รับการรักษาครบ 7 วันและมีอาการดีขึ้น  เข้าไปที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดของจังหวัดแล้ว

วันที่ 17 เมษายน 64 นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เปิดใช้ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดของจังหวัดแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่หอพักอู่ทอง ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บนเกาะเมืองกรุงเก่า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดัดแปลงหอพักนักศึกษา ขนาด 30 ห้อง รวม 60 เตียง  ปรับปรุงด่วนให้มีสภาพความพร้อม   แยกชั้นชายและหญิง  มีแพทย์พยาบาลประจำแต่ละชั้น เพื่อดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีระบบกล้องวงจรปิด  อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องไว้ให้ด้วย

ทั้งนี้การตั้งศูนย์พักฟื้น ฯ แห่งนี้  ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ  ในการบริหารจัดการ   เตียงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด  ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่   ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยศูนย์พักฟื้น ฯ แห่งนี้   ได้ใช้ในการรองรับผู้ติดเชื้อ  ซึ่งแพทย์ได้รักษาตัวในหอแยกโรคที่โรงพยาบาล ครบ 7 วันแล้ว  และมีอาการดีขึ้น  จนใกล้จะกลับบ้านพักได้  จึงให้ย้ายมาพักฟื้นรอดูอาการอีก 7 วัน  ที่ศูนย์พักฟื้น ฯ แห่งนี้ เพื่อให้ครบกระบวนการรักษา   ตามาตรฐาน   รวม 14 วัน

ซึ่งผู้ป่วยชุดแรก  ที่ได้จัดส่งเข้าไปดูแล  มีจำนวน 13 คน โดยหากในโรงพยาบาลใดใน จ.พระนครศรีอยุธยา   ที่รักษาตัวผู้ป่วยติดเชื้อไปได้ 7 วันแล้ว  และอาการดีขึ้น  ก็จะมีการจัดส่งผู้ป่วยรายนั้น มาที่ศูนย์พักฟื้นฯ แห่งนี้