ศรีสะเกษพบผู้ติดโควิดอีก 8 ยอดสะสมรวม 38 ราย ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ห้ามทำกิจกรรมเกิน 50 คนศรีสะเกษ -เชื้อไวรัสโควิด19 ลามมาที่ ศรีสะเกษ ระบาดระลอก 3 อีก 8 รวมทั้งสิ้น 38 ราย ติดเชื้อจากงานแต่ง กทม. แพร่ไปสู่บุตรแล้ว ด้าน พ.ต.ท.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ห้ามไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมเกิน 50 คน

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน covid-19 จังหวัดศรีสะเกษรายงานความคืบหน้า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 มีผู้ป่วยสะสม รวมทั้งสิ้น 38 ราย ผู้ป่วย จากวันที่ 1 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 30 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 17 เมษายน 2564 จำนวน 8 ราย

รายที่ 31 เพศชายอายุ 45 ปีพร้อมเมืองจ. ศรีสะเกษพนักงานขับรถรับผู้ติดเชื้อรายที่ 18

รายที่ 32 เพศหญิง อายุ 29 ปีพอเมืองศรีสะเกษ บุตรผู้ป่วยยืนยันรายที่ 22

รายที่ 33 เพศชายอายุ 24 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ บุตรผู้ป่วยยืนยันรายที่ 29 ไปงานแต่ง

รายที่ 34 เพศชายอายุ 29 ปีเมืองศรีสะเกษ บุตรผู้ป่วยยืนยันรายที่ 30 ไปงานแต่ง รายที่ 35 เพศชายอายุ 21 ปีเมืองน้ำเกลี้ยงอาชีพชกมวยที่กรุงเทพฯ รายที่ 36 อายุ 24 ปีเดินทางไปกรุงเทพฯสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที30ไปงานแต่ง

รายที่ 37 เพศชายอายุ 19 ปีกันทรลักษ์เดินทางมาจากกรุงเทพฯ รายที่ 38 เพศหญิงอายุ 29 ปีอุทุมพรพิสัยเดินทาง ไปกรุงเทพฯ

ขณะเดียวกัน พ .ต.ท.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ขอความร่วมมือไปยัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยกันดูแลสอดส่องในหมู่บ้านของเรา ห้ามไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมเกิน 50 คนห้ามใช้เครื่องเสียง ดนตรี และมหรสพโดยเด็ดขาด เพราะแนวโน้มเชื้อไวรัสโควิด19 จะเพิ่มขึ้นทุกวัน

เสนาะ วรรักษ์ /ศรีสะเกษ รายงาน