ผลตรวจปลอกกระสุนคนร้ายก่อเหตุยิงครูและบิหลั่นควนลาแม เคยก่อเหตุยิงป้อมชรบ.ลำพยา จุดตรวจกอแลบิเละคนร้ายลอบวางระเบิดและยิงซ้ำเป็นเหตุให้บีหลั่นประจำมัสยิดคอลอราแม เสียชีวิตภายในรถยนต์เก๋งส่วนตัว เจ้าหน้าที่ ศพฐ 10 รายงาน ผลตรวจพิสูจน์ อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน วันที่ 6 เมษายน 54 เวลา 18.55 น. คนร้ายลอบวางระเบิดและยิงใส่ นาย รอมลี วาเงา เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสายบ้านคลองช้าง-บ้าน ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โดย มีพฤติการณ์คดี ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ สภ.โคกโพธิ์ได้รับแจ้ง เหตุว่า เกิดเหตุระเบิดและมีการยิงใส่รถของชาวบ้านและ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบทราบชื่อ คือ นาย รอมลี วาเงาะ อายุ 38 ปี เสียชีวิตภายในรถยนต์โต โยต้า วีออส ทะเบียน กจ 943 ปัตตานี พื้นที่ ถนนสายชนบท บริเวณรอยต่อ ม.3 และ ม.7 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุต่อไป

ผลการตรวจพิสูจน์ สำหรับ รายการของกลาง 1.ปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด 223(5.56 มม.) 2.ปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 3.หมอนรองกระสุนปืนลูกซอง(พลาสติก)ขนาด 12 4.กระสุนปืนเล็กกลขนาด 223(5.56 มม.) 5.กระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จํานวน 49 ปลอก จํานวน 4 ปลอก จํานวน 1 อัน จํานวน 4 นัด จํานวน 1 นัด

ผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุน เบื้องต้น 1.ของกลางรายการที่ 1 ใช้ยิงมาจากปืนจํานวน 4 กระบอก ประกอบด้วย 1.1กระบอกที่ 1 จํานวน 11 ปลอก ใช้ยิงมาจากปืน HK33 และใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับ
คดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 จํานวนรวม 3 คดี 1.2กระบอกที่ 2 จํานวน 12 ปลอก ใช้ยิงมาจากปืน M16 และใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับ คดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 จํานวนรวม 5 คดี 1.3กระบอกที่ 3 จํานวน 18 ปลอก ใช้ยิ่งมาจากปืน M16 และใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับ คดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 จํานวนรวม 7 คดี 1.4กระบอกที่ 4 จํานวน 8 ปลอก ใช้ยิงมาจากปืน M16 และใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 จํานวนรวม 7 คดี

2.ของกลางรายการที่ 2 ทั้ง 4 ปลอก ใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันและตรวจไม่พบว่าใช้ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกัน กับคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ ศพฐ.10 3.ของกลางรายการที่ 3 – 5 อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์
ปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด .223(5.56 มม.) กระบอกที่ 1 จํานวน 11 ปลอก (HK33)
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 คนร้ายยิง และคว้างระเบิด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และราษฎร เสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 3 นาย เหตุเกิด ฐานปฏิบัติการ ชคต. ถนนทางหลวงชนบท ปน. 2013 ถนนบ้านกอแลปิเละ ม.7 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ป.0972/2562 กระบอกที่ 4 จํานวน 22 ปลอก
วันที่ 5 พ.ย. 2562 คนร้ายยิงใส่ จุดตรวจทางลุ่ม ชรบ. ม.4 ต.สําพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ทําให้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย (ป.1414, 1415, 1416, 1421, 1461, 1462, 1463/2562) กระบอกที่ 5 จํานวน 52 ปลอก
วันที่ 6 เม.ย. 2560 คนร้ายลอบวางระเบิดและยิงนายรอมลี วาเงาะ เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสาย บ้านคลองช้าง-บ้านควนลาแม ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ป.0579/2564 กระบอกที่ 1 จํานวน 11 ปลอก
ปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด 223(5.56 มม.) กระบอกที่ 2 จํานวน 12 ปลอก (M16)
วันที่ 11 ก.ย.2561 คนร้ายยิง จนท.ทพ.ร้อย 4303 เสียชีวิต 2 นาย ขณะออก ลาดตระเวณ บนถนนภายใน หมู่บ้าน ระหว่างบ้านดอนนา – บางทัน ม.5 บ.ดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก (ป.1366/2561) กระบอกที่ 2 จํานวน 2 ปลอก
วันที่ 23 ก.ค. 2562คนร้ายยิง และขว้างระเบิด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และราษฎร เสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 3 นาย เหตุเกิด ฐานปฏิบัติการ ชคต. ถนนทางหลวงชนบท ปน. 2013 ถนนบ้านกอแลปิเละ ม.7 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี (ป.0972/2562) กระบอกที่ 11 จํานวน 24 ปลอก
วันที่ 4 ส.ศ. 2562 คนร้ายวางระเบิดบริเวณตู้เอทีเอ็ม ธนาคารอิสลาม ใกล้กับ ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน และยิงก่อกวน บริเวณถนนสาย 409 นาเกตุ-นาประดู ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ป.1012/2562) กระบอกที่ 3 จํานวน 1 ปลอก
วันที่ 5 พ.ย. 2562 คนร้ายยิงใส่ จุดตรวจทางลุ่ม ชรบ. ม.4 ต.ลําพะยา อ.เมือง จว.ยะลา ทําให้มี ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย (ป.1414, 1415, 1416, 1421, 1461, 1462, 1463/2562 กระบอกที่ 10 จํานวน 21 ปลอก
วันที่ 6 เม.ย. 2560 คนร้ายลอบวางระเบิดและยิ่งนายรอมลี วาเงาะ เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสายบ้าน คลองช้าง-บ้านควนลาม ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ป.0579/2564 กระบอกที่ 2 จํานวน 12 ปลอก
ปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด 223(5.56 มม.) กระบอกที่ 3 จํานวน 18 ปลอก M16
วันที่ 31 มี.ค. 2561 คนร้าย ยิงปืนขึ้นฟ้าบริเวณถนนสายนาเกตุ๊-ควนโนรี ม.7 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี (ป.0436/2561) จํานวน 9 ปลอก
วันที่ 16 เม.ย.2561 คนร้ายยิง อส.มูอาหมัตรอรี เจะเต็ง ขับรถยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้าน พร้อมกับ นายอับดุลการิม มือชา ได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ของ นายมูอาหมัดรอ รี ๆ ทําให้นายอับดุลการีม เสียชีวิต และนายสาบูทิ้ง นี้เอง ซึ่งขับรถยนต์ผ่านมาพอดี ได้รับบาดเจ็บ (ป.0497/2561) กระบอกที่ 3 จํานวน 15 ปลอก
วันที่ 5 พ.ค. 2562 คนร้ายยิงเข้ายิ่งใส่บ้าน อดีต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ บ้านเลขที่ 109 ม.
10 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา (ป.0589/2562) จํานวน 15 ปลอก
วันที่ 23 ก.ค. 2562 คนร้ายยิ่ง และคว้างระเบิด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และราษฎร เสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 3 นาย เหตุเก็ต ฐานปฏิบัติการ ชคต. ถนนทางหลวงชนบท ปน. 2013 ถนนบ้านกอแลป์เละ ม.7 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ป.09722562 กระบอกที่ 10 จํานวน 19 ปลอก
วันที่ 4 ส.ค. 2562 คนร้ายวางระเบิดบริเวณตู้เอทีเอ็ม ธนาคารอิสลาม ใกล้กับ ฏรงเรียนมูลนิธีอาชีซสถาน และยิ่งก่อกวน บริเวณถนนสาย 409 นาเกตุ-นาประตู ม.7 ต.นาประตู อ.โคก โพธิ์ จ.ปัตตานี ป.1012/2562 กระบอกที่ 2 จํานวน 4 ปลอก
วันที่ 23 ก.ย.2562 คนร้ายยิงนายมะชัยนุง สะมะแอ เสียชีวิต และนายอัชมาน เจ๊ะเลาะ ได้รับบาดเจ็บ บ้านเลขที่ 91/1 ม.7 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี (ป.1215*2562) กระบอกที่ 2 จํานวน 10 ปลอก
วันที่ 6 เม.ย. 2564 คนร้ายลอบวางระเบิดและยิ่งนายรอมลี วาเงาะ เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสายบ้าน
คลองข้าง-บ้านควนสาแม ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ป.0579/2560 กระบอกที่ 3 จํานวน 18 ปลอก
ปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด 223(5.56 มม.] กระบอกที่ 4 จํานวน 8 ปลอก (M16)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 คนร้ายยิง และควางระเบิด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และราษฎร เสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 3 นาย เหตุเกิดิฐานปฏิบัติการ ยศิต นนทางห้สิวงชนบท ปน 2013 (ถนนบ้านกอแลปีเสะ) ม.7 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี (ป.D9722542) กระบอกที่ 13 จํานวน 13 ปลอก
วันที่ 4 ส.ค. 2562 คนร้ายวางระเบีตบริเวณตู้เอทีเอ็ม ธนาศ รอสสาม ใกล้กับ โรงเรียนมูลนิธิยาชิซสถาน แสะยิ่ง ก่อกวน บริเวณถนนสาย 409 นาเกตุ-นาประยู่ ม.7 ต.นาประยู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ป.10122562) กระบอกที่ 4 จํานวน 1 ปลอก
วันที่ 8 ส.ค. 2562 คนร้ายยิงนายอับดุสตอเละ กาสอ เสียชีวิต ขณะยกน้ำแข็งเพื่อส่งให้ลูกค้า เหตุเกิดบริเวณ ถนนสายนาจวก – พรุชิง หน้าบ้านเลขที่ 65/3 ม.7 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา (ป.1033/2562) จํานวน 16 ปลอก
วันที่ 16 ก.ย. 2562 คนร้ายและยิงใส่ เจ้าหน้าที่ ชคต. นาประดู เจ้าหน้าที่ เสียชีวิต 1 นาย ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย บริเวณ ถนนสายบ้านควนประ – ศาลาลาก ม.5 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ป.11831191)/2562) กระบอกที่ 4 จํานวน 9 ปลอก
วันที่ 5 พ.ค. 2562 คนร้ายยิงใส่ จุดตรวจทางลุ่ม ชรบ. ม.4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ทําให้มี ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย (ป.1414, 1415, 1416, 1021, 1461, 1462, 1463/2562 กระบอกที่ 13 จํานวน 43 ปลอก
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 คนร้ายยิง ร.ต.ท.วีระศักดิ์ สารพร (เสียชีวิต) ซึมถนนสาย 42 หน้าโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ม.6
ต.มะกรูดอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ป.1A1D/2563) จํานวน 10 ปลอก
วันที่ 6เม.ย. 2564 คนร้ายลอบวางระเบิดและถึงนายรอมลี วาเจาะ เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสายบ้าน
สองข้าง-บ้านควนสาแม ม.4 ต.นาเติตู อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ป.0579/2560 กระบอกที่ 4 จํานวน 18 ปลอก
FIDS ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Integrated Database System
ศูนย์พิสูจน์ผลักฐาน 10 Police Forensic Science Center 10 พบประวัติของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ วันที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 18.55 น. คนร้ายลอบวางระเบิดและยิงนายรอมลี วาเงาะ เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสายบ้านคลองช้าง-บ้านควนลาแม ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เคยนำไปใช้ในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย
อาวุธปืน HK33 พื้นที่ คือ เมืองปัตตานี 1 กระบอก ลําใหม่ 1 กระบอก โคกโพธิ์ 1 กระบอก อาวุธปืน M 16 กระบอก ที่ 1 พื้นที่ เมืองปัตตานี 1 กระบอก ลําใหม่ 1 กระบอก ,หนองจิก 1 กระบอก นาประดู่ 1 กระบอก โคกโพธิ์ 1 กระบอก อาวุธปืน M 16 กระบอกที่ 2 พื้นที่ ลําใหม่ 1 หนองจิก 1 เมืองปัตตานี1 ห้วยปลิง 1 โคกโพธิ์ 2
อาวุธปืน M 16 กระบอกที่ 3 พื้นที่ นาประดู่ 2 ,หนองจิก 1,เมืองปัตตานี1,ลําใหม่1, โคกโพธิ์ 2 และอาวุธปืน ลูกซอง พื้นที่ โคกโพธิ์ 1 ครั้ง

ส่วน ผลการตรวจพิสูจน์ (ป.0577/2564) ระเบิด ที่ คนร้ายลอบวางระเบิดและยิ่งนายรอมลี วาเงาะ เสียชีวิต เหตุเกิดถนนสายบ้านคลองช้าง-บ้านควนลาแม ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี วันที่เกิดเหตุ 6 เม.ย. 2554 รายการของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์ เหล็กเส้นตัดท่อน จํานวน 8 ท่อน ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นตรวจไม่พบว่าของกลาง ถูกตัดมาจากเครื่องตัดเดียวกันกับคดีอื่นที่มีประวัติเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ ศพฐ.10