เกษตรจังหวัดศรีสะเกษดันโมเดลแปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนในพื้นที่นาต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ศรีสะเกษ -เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา อ.ขุขันธ์ ที่แปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา ของนายพูน วิเศษพงษ์ ซึ่งเป็นเกษตรต้นแบบ

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และคณะได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) ที่แปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา ของ
นายพูน วิเศษพงษ์ ซึ่งเป็นเกษตรต้นแบบ

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “แปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ 16 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกพืช จากเดิมเคยทำนามาเป็นสวนทุเรียน โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีคสามเหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน การจัดการระบบให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ

จนส่วผลให้ต้นทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผลที่ปลูกยาก สามารถเจริญเติบโตได้ดี จนให้ผลผลิตมาแล้วหลายรุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์จึงได้มอบหมายให้สวนทุเรียนแห่งนี้เป็น #แปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา และให้ นายพูน วิเศษพงษ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป”

เสนาะ วรรักษ์/ รายงาน