สถานทูตจีนฯ เผย วัคซีน “ซิโนแวค”ล็อตที่ 4 อีก 5 แสนโดส ถึงไทยแล้วสถานทูตจีนฯ เผย วัคซีน ‘ซิโนแวค’ ล็อตที่ 4 อีก 5 แสนโดส ถึงไทยแล้ว เผยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจีนจัดหาวัคซีนโควิด-19 รวม 4 ล็อต 2.5 ล้านโดสให้กับไทย

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความระบุว่า “วัคซีนซิโนแวคล็อต ที่ 4 มาถึงประเทศไทยแล้ว

​โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย.64 วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 4 จำนวน 500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว ซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา จีนจัดหาวัคซีนโควิด-19 จำนวน 4 ล็อต รวม 2.5 ล้านโดสให้กับไทย “การกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูด”

ปัจจุบันกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศของจีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังมีประชากรจีนอีกจำนวนมากที่ยังรอฉีดวัคซีนอยู่ ประชาชนจีนและประชาชนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกัน จีนจะให้ความช่วยเหลือไทยในการป้องกันและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ต่อไป”