ภูเก็ตลุย’ทัวร์ริส แซนด์บ็อกซ์’ เปิดเกาะรับ นทท.ต่างชาติ 1 ก.ค.64ภูเก็ตพร้อมเดินหน้า “Phuket Tourism Sandbox” เปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ ภายใต้เงื่อนไขฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ 70% ของประชากรที่มีจริง และประชากรแฝง 9.33 แสนโดส

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงแผนการเปิดเกาะภูเก็ต เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและแผนฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตว่า แม้ยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox ที่จะเปิดเกาะภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 1 ก.ค.นี้จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลให้การกระจายวัคซีนที่เดิมถูกวางแผนให้ภูเก็ตนั้น ได้ถูกกระจายไปในพื้นที่อื่นๆ ตามความจําเป็นในการตัดวงจรการแพร่ระบาด ซึ่งคนภูเก็ตเข้าใจในความจําเป็นนี้

นายกสมาคมธุรกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อว่า แต่ในเรื่องของยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ได้กลายเป็นบริบทสําคัญของประเทศไทย ทําให้วันนี้ทีมภูเก็ตได้ขอให้รัฐบาลอนุมัติหาช่องทางพิเศษ โดยการอนุมัติและอํานวยความสะดวกให้ทีมภูเก็ตในการจัดหาวัคซีน โดยใช้เงินของภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคนภูเก็ต เพื่อให้เดินต่อตามยุทธศาสตร์เพื่อประเทศไทยได้ไปต่อ

ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม

“วันนี้ภูเก็ตเดินมาไกลเกินกว่าที่จะถอยหลังได้ รวมถึงวัคซีน 200,000 โดสที่ได้ฉีดให้คนภูเก็ตไปแล้ว จะต้องไม่สูญเสียเปล่า เราจึงจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของคนภูเก็ตเอง รวมใจกันอีกครั้งที่ผลักดันให้สิ่งที่เราคิดนั้นเป็นจริงด้วยพวกเราเองให้ได้ ภูเก็ตอยากเห็นการเดินต่อไปข้างหน้าของประเทศไทย และพร้อมอยู่แถวหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย บนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม บนทุกแรงกดดันสู่รัฐบาล ภูเก็ตจะไม่สร้างเงื่อนไขใด แต่ขอความเข้าใจและการอนุมัติให้ภูเก็ตจัดการเรื่องวัคซีนด้วยกําลังของเราเองให้ทัน” นายภูมิกิตติ์ กล่าว