ทั่วโลกติดเชื้อโควิดเพิ่ม 855,709 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13,736 รายทั่วโลกป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 855,709 ราย ยอดสะสม 151,982,006 ราย เสียชีวิตสะสม 3,192,660 ราย เพิ่มขึ้น 13,736 ราย หายป่วย 129,260,171 ราย สหรัฐฯมากสุดติดเชื้อรวม 33,101,457 ราย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.64 เวลา 06.25 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 151,982,006 ราย เพิ่มขึ้น 855,709 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,192,660 ราย เพิ่มขึ้น 13,736 ราย ราย หายป่วยสะสม 129,260,171ราย

สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 33,101,457 ราย อันดับ 2 อินเดีย 19,157,094 ราย อันดับ 3 บราซิล 14,665,962 ราย อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,616,689 ราย อันดับ 5 ตุรกี 4,820,591 ราย อันดับ 6 รัสเซีย 4,805,288 ราย อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,416,623 ราย อันดับ 8 อิตาลี 4,022,653 ราย อันดับ 9 สเปน 3,524,077 ราย และอันดับ 10 เยอรมนี 3,392,232 ราย