ไทยแลนด์ 1.0 !คนส่วนใหญ่ฟาดรัฐบาลทำงานเชื่องช้าแก้วิกฤติโควิดซูเปอร์โพล เผยคนส่วนใหญ่ เห็นชัด วิกฤตโควิด รัฐบาลทำงานช้า เป็นไทยแลนด์ 1.0 หวังเห็นเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ ต้นเหตุแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิกฤตโควิด คนไทย เห็นอะไร โดย ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,045 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.9 ระบุ ภาครัฐยังไม่นำบิ๊กดาต้ามาใช้เป็นประโยชน์ และยังทำงานล่าช้าเป็นไทยแลนด์ 1.0 ไม่ใช่ 4.0 รองลงมาคือ ร้อยละ 77.8 ระบุ ภาครัฐไม่เป็นเอกภาพในการช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 75.7 ระบุ ภาครัฐบริหารจัดการวัคซีนล่าช้า ไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ระบุในช่วงวิกฤตโควิด เห็นฝ่ายการเมือง มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทะเลาะขัดแย้งบนวิกฤตความตายของประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 85.4 ระบุ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น หวังผลแต่การเมือง และร้อยละ 85.4 ระบุเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด ไม่รับผิดชอบต่อสังคม

ที่น่าพิจารณาคือ เห็นอะไรในกลุ่มเจ้าสัว ผู้ประกอบการ ช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ระบุ นักลงทุน ธุรกิจสีเทา ยังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุต้นตอแพร่เชื้อ รองลงมาคือร้อยละ 85.2 ระบุ เจ้าสัว ผูกขาด ยังมุ่งกอบโกย ไร้น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ และร้อยละ 84.7 ระบุ ยังคงจ่ายส่วยเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น ช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 อยากเห็น เจ้าสัว เลิกผูกขาด มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ รองลงมาคือร้อยละ 94.8 อยากเห็น นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ ลงพื้นที่ทำมากกว่าพูด

ร้อยละ 93.7 อยากเห็น ทุกฝ่ายยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง มากกว่า ผลประโยชน์และการเมือง ร้อยละ 93.5 อยากเห็น รัฐ เพิ่มงบทางการแพทย์และเยียวยาประชาชน ร้อยละ 92.8 ระบุ ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ ต้นเหตุแพร่ระบาดโควิด

ร้อยละ 92.4 ระบุ อยากเห็นภาครัฐร่วมมือทุกภาคส่วน นำเข้าวัคซีนอื่นๆ และคุมเข้มความปลอดภัย ร้อยละ 92.1 อยากเห็นตู้ปันสุข กลับมาทำงาน กระจายช่วยเหลือแบ่งปัน และร้อยละ 91.7 อยากเห็น นักการเมืองเสียสละ เอาเงินเดือนช่วยเยียวยาบุคลากรการแพทย์และสังคม