ยอมขาดทุน1ขสมก. ยอมปรับเพิ่มความถี่รถเมล์ช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น ลดผู้โดยสารหนาแน่นขสมก. ประกาศปรับเพิ่มความถี่รถโดยสารช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ระยะห่างกันไม่เกิน 10 นาที หลังมีภาพประชาชนหนาแน่นบนรถจากการลดเที่ยวโดยสาร

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวกรณีเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลาประมาณ 18.30-19.45 น. ซึ่งมีประชาชนอยู่บนรถโดยสารประจำทางสายหนึ่ง เป็นจำนวนมาก ไม่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ประชาชนมีความกังวลว่าจะได้รับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอชี้แจงดังนี้

1. ขสมก. ได้มีการปรับเที่ยววิ่งรถโดยสารประจำทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2564

2. หลังจากดำเนินการได้ 3 วัน ขสมก. มีการบริหารจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นดังนี้

2.1 จะเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสาร ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00 – 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (17.00 – 20.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 10 นาที โดย ขสมก. ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษยืนประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารสำคัญๆ ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
2.2 ขสมก. จะติดป้ายข้อความ “เหลือรถ 2 คันสุดท้าย”, “เหลือรถ 1 คันสุดท้าย” และ “รถคันสุดท้าย” บริเวณกระจกด้านหน้ารถโดยสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
3. กรณีผู้ใช้บริการบนรถเต็ม พนักงานเก็บค่าโดยสารจะติดป้ายข้อความ “ผู้ใช้บริการเต็ม โปรดใช้บริการรถคันถัดไป” บริเวณกระจกด้านหน้ารถโดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ

ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงาน เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19