เสียงสะท้อนสังคมไทย!พท.ชี้ลงทะเบียน”หมอพร้อม”ทำให้กลุ่มเสี่ยงตกหล่นเพียบเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยลงทะเบียน “หมอพร้อม” ทำให้กลุ่มเสี่ยงตกหล่นอีกมาก แนะปรับแผนฉีดวัคซีน 6 ข้อ

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงกรณีที่สังคมออนไลน์สะท้อนปัญหาการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ยิ่งในขณะนี้ที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้

1.ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์
2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปสำหรับคนทุกกลุ่ม
3.นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะเป็นรอนัดหมายไว้
4.วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพกำลังให้พร้อม ทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด
5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้
6.เรียกกลุ่มถัดไปมาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้เลย

นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการในอดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนอีกจำนวนมาก และอาจไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว