หอการค้าพร้อมประสานสิบทิศเร่งจัดหาวัคซีนโควิดช่วยรัฐบาลหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน พร้อมประสานสิบทิศช่วย รัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิดให้เร็วที่สุด

หอการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานด้านการจัดหาวัคซีนทางเลือก ระบุว่า ผลจากการประชุมร่วมกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความมั่นใจว่า ภาครัฐจะสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 100 ล้านโดสได้ภายในปี 2564 ซึ่งจะครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน โดยประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอ

ทั้งนี้ ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนให้กับทุกคน ซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะทยอยเข้ามา จึงมีความจำเป็นต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญ โดยยึดหลักจริยธรรม และหลักทางการแพทย์ อาทิ จัดสรรให้กับผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก่อน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเตียงเต็ม โรงพยาบาล้น ที่เป็นปัญหาหลักของสถานการณ์ในขณะนี้

หอการค้าไทย และภาคเอกชน พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกรณีที่ภาคเอกชนเข้าช่วยเจรจาจัดหาวัคซีนทางเลือกมาเสริมรัฐบาลจาก Johnson & Johnson นั้น ปรากฏว่าระยะเวลาที่ผู้ผลิตวัคซีนจะสามารถส่งมอบได้เร็วที่สุดคือช่วงปลายปี 64 ซึ่งไม่ทันตามที่เอกชนต้องการ เนื่องจากหน้าที่การจัดหาวัคซีนเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล และรัฐบาลมีอำนาจในการต่อรองในการจัดหาวัคซีนสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลเอกชนใดสามารถนำวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนได้เพิ่มเติม รวดเร็ว และทันเวลา โดยผ่านองค์กรเภสัชกรรมภายใต้กฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทางหอการค้าไทยยินดีประสานกับผู้ประกอบการที่ได้แจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนให้พนักงานของตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเองให้กับโรงพยาบาลเอกชนนั้นต่อไป ทั้งนี้ภาคเอกชนจะร่วมมือกับรัฐบาลพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด